Ydelsesside

Marketingstrategi

Hvordan kommer din virksomhed i kontakt med potentielle kunder og konverterer dem fra distance-stalkere til betalende kunder? Svar: Med en effektiv marketingstrategi, der tager afsæt i virksomhedens værditilbud til markedet og i de kommercielle kernebudskaber, som I skal have ind på lystavlen hos kunderne.

Hvorfor en marketingstrategi?

Forestil dig dette scenarie: Din kollega (han hedder typisk Jørgen) fortæller dig, at I har fået et drøngodt tilbud på annoncer i Ud & Se. Skal I gøre det? Det er fristende at sige ja, for det er jo et drøngodt tilbud.

Men, men, men. Hvis målgruppen ikke læser Ud & Se, så er det annoncekroner direkte ud ad togvinduet.

Med en marketingstrategi ved du præcis, hvad du skal svare Jørgen, når han kommer med gode ideer til markedsføringstiltag. For du kender din målgruppe, du ved, hvad der holder dem vågne om natten, og derfor ved du, hvor, hvornår og hvordan dine kommercielle kernebudskaber skal ramme din målgruppe – lige i krydderen.

Uden en effektiv marketingstrategi risikerer hverdagen i marketing at byde på lidt for mange plejer-, tjah-, hovsa- og fuck-moments.

Hvad er en marketingstrategi?

En marketingstrategi er en køreplan for, hvordan man som virksomhed kommer i kontakt med potentielle kunder og konverterer nogle af dem (gerne så mange som muligt!) til betalende kunder. En marketingstrategi tager derfor afsæt i virksomhedens værditilbud til markedet og i de kommercielle kernebudskaber, som man gerne vil have ind på lystavlen hos kunderne.

Traditionelt har man inden for afsætningsteori talt om, at marketingstrategi handler om at finde det rette (marketing-)mix af de fire P’er: Product, Price, Place og Promotion.

I nutidens digitale landskab, hvor B2B-virksomheder med komplekse, vidensbaserede produkter og ydelser kæmper om opmærksomhed, sympati og markedsandele mod lokale såvel som internationale konkurrenter, er der også andre faktorer end de fire P’er, der kan være centrale elementer i en effektiv strategi. Eksempelvis betyder brand-værdi, service, relationer og convenience mindst lige så meget som pris inden for mange videnstunge industrier med lange salgscykler og langvarige forretningsrelationer.

Hvordan går vi til opgaven?

Marketingstrategi er ikke rocket science. Men det er vigtigt, hvis en marketingstrategi skal være effektiv, at den bygger på en dyb, databaseret forståelse for virksomhedens idealkunder – en forståelse for deres pain points (dem skal vi afhjælpe) og deres sweet spots (dem skal vi tale ind i).

Vi kan udvikle jeres marketingstrategi fra A til Z – og vi tager gerne hånd om (afsprittet, selvfølgelig) alt fra analyse og strategiudvikling til efterfølgende eksekvering. Alt efter jeres ambitioner og udgangspunkt.

Kort og godt kan vi fx hjælpe med:

Analyse/Desk research 

  • Research i eksisterende analyser/materialer (fx forretningsstrategi, SWOT, PESTL, KTU, interessantanalyser, markedsundersøgelser, konkurrentundersøgelser, web-statistik, medieomtale osv.)

Kvalitative undersøgelser 

  • Interview af kolleger (fx kundeservice, support, sælgere, ledelse)
  • Interview af eksterne (fx kunder, forhandlere, samarbejdspartnere og andre interessenter).

Kvantitative undersøgelser 

Workshops 
Vi samler nøglepersoner og dit marketingteam til en workshop, hvor vi på baggrund af analysen arbejder os frem til jeres idealkunder samt deres pain points og sweet spots. Det resulterer i udarbejdelsen af blandt andet:

Selve strategien 
Når vi har en god forståelse af hele jeres forretning, lægger vi den overordnede strategi. Vi samler alle indsigter i en one-pager, som giver overblikket over personaer, kernebudskaber, mål og målepunkter i strategien. I får også et baggrundsdokument, der viser alle mellemregninger og overvejelser, der ligger bag punkterne i one-pageren. 

Eksekvering  
Med afsæt i indsatsområderne i strategien skal I til at eksekvere. I gang med at udkomme. Eller også giver I bolden videre og lader os drible videre med den. Det kunne være i form af en pilotkampagne med afsæt i fx:

Content-retainer 
Typisk vælger vores kunder at indgå en retainer-aftale med Publico, hvor vi forpligter os til at udvikle, producere og distribuere indhold på månedlig basis. Fx:

Hvordan laver man en kommunikationsstrategi?

I Publico er vores fineste opgave at oversætte det komplicerede og fluffy til noget konkret og forståeligt. Og det er i allerhøjeste grad, hvad gør vi, når vi udvikler kommunikationsstrategier. Her forvandler vi din organisations forretningsmål til klare kommunikationsmål, så I kan benytte strategien som et værktøj for hele forretningen. Ikke bare i kommunikationsafdelingen.

Helt konkret får I to håndgribelige outputs:

1) Strategi på ét ark: Strategien i en one-pager, som giver overblikket over personaer, nøgletemaer, mål, målepunkter mv. Velegnet til at printe i A3 og hænge op på kontoret. 

2) Baggrundsdokumentet: Alle mellemregninger og overvejelser, der ligger bag punkterne i one-pageren. Velegnet til at gemme på C-drevet, genbesøge og evt. opdatere ved hver evalueringsmilepæl.

Cases

nnit_thumb

NNIT: Strategisk thought-leadership

Fokus i vores samarbejde med konsulentvirksomheden NNIT er at udvikle content, der understøtter deres position som thought leader. For eksempel har vi hjulpet med at omdanne NNIT’s årlige Forventnings-barometer – der via et online survey tager pulsen på et givent it-tema – til en egentlig content marketing-maskine med løbende tendensartikler og SoMe-distribution.

case_troldtekt-1

Troldtekt: Bæredygtig arkitektdarling

Publico har igennem +15 år hjulpet Troldtekt tusindevis af strategiske, taktiske og operationelle kommunikationsopgaver. Det har medvirket til at flytte Troldtekts brand fra "grisestald" til "arkitekt-darling". Vi leverer bl.a. indhold til et nyhedsbrev, som udkommer 8 gange om året og sætter spot på et aktuelt emne inden for akustik, indeklima, arkitektur og bæredygtigt byggeri.

Giv Thomas et kald, hvis du har brug for input til din marketingstrategi
Kontakt
Thomas Mandrup
Kontaktchef & seniorrådgiver