Ydelsesside

Kundeundersøgelse

Du har garanteret en god forståelse af dine kunder og målgrupper. Men har du egentlig spurgt dem direkte, hvad de mener om din virksomhed? Eller hvad de ønsker, har brug for og forventer i fremtiden? Uden indsigt – ingen udsigt til forandring. En temperatur-måling hos kunderne er nok den bedste indikator for din virksomheds fremtidige temperatur..

Hvorfor kundeundersøgelser?

Indsigt i kunder og målgrupper er din organisations mest værdifulde kilde til at skabe morgendagens produkter, løsninger og oplevelser. Jo bedre du forstår dine kunders behov, desto bedre kan du hjælpe dem med dine leverancer.

Typisk kan din kundeundersøgelse give indsigt 1) før du sætter noget i gang eller 2) som en evaluering af det.

1) Kundeundersøgelser før initiativer
Hvis din virksomhed fx skal have ny kommunikationsstrategi – og den skal ramme plet – så har I brug for en kundeundersøgelse før lancering for at få kundernes perspektiv med.

Indsigter har det bare med at virke meeeget bedre end at sutte på sin pegefinger og stikke den op i luften, når man vil udvikle noget, der gør en forskel. Det samme gælder, når du skal lancere fx et navneskifte, et nyt produkt, en ny strategi, kampagne eller noget helt femte.

2) Evaluering af initiativer
Du har uden tvivl selv fravalgt en virksomhed efter en dårlig oplevelse. Vi har alle været der. Derfor bliver du nødt til at evaluere kundeoplevelsen, så du hele tiden har fingeren på pulsen. Fx ved at måle på tilfredsheden med jeres service, læseroplevelsen af jeres nyhedsbrev, flytteoplevelsen hos nye borgere osv.

Det trumfende argument er, at bedre kundeoplevelser smitter af på både top- og bundlinje. Tilfredse kunder køber mere og oftere, og de er mere villige til at anbefale jer til deres ekskærester.

Hvad er kundeundersøgelser?

Kundeundersøgelser er – hold nu fast – undersøgelser blandt dine kunder. Der er til gengæld mange mulige metoder med hver deres styrker:

 • Spørgeskemaundersøgelse (bedst til at svare på ’hvor mange’ og ’hvad’)
 • Kvalitative interviews (bedst til at gå i dybden og svare på ’hvorfor’)
 • Fokusgruppe (bedst til at forklare baggrund for ’hvorfor’).

Det vigtigste er – fælles for alle metoder – at undersøgelsen har et klart formål.

Hvordan går vi til opgaven?

Vi kan hjælpe med alt fra formuleringen af den første hypotese over eksekvering af undersøgelsen til rapportering af resultater:

Tydeligt formål
Vores løsning tager altid udgangspunkt i formålet, så du får, hvad du har brug for. Formålet kunne fx være at afdække kundetilfredsheden, så du kan optimere kundeserviceoplevelsen.

Når formålet er klart og tydeligt, opstiller vi:

 • hypoteser, der skal afprøves
 • konkrete målsætninger.

Metode-sammensætninger
Vi sammensætter de metoder, der passer bedst til formålet. Ofte en blanding af kvalitative interviews eller fokusgruppe og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, så du både får viden i bredden og dybden.

Når metoderne er udvalgt, kan vi blandt andet stå for:

 • Formulering af spørgeramme
 • Afholde interviews og fokusgrupper – virtuelle/virkelige
 • Teknisk opsætning og design af online-surveys
 • Pilottest
 • Velskrevne invitationer (og remindere), der får folk til at deltage
 • Udsendelse og dataindsamling.

Rapportering
Typisk sammenfatter vi en rapport med metodebeskrivelse, opsamling på data og interviews samt en kondensering af analyse, konklusioner og anbefalinger.

Implementering
Undersøgelser af fx kundernes tilfredshed forpligter. Data skal følges op af konkret handling, og undersøgelserne skal gentages over tid. For så kan vi monitorere udviklingen over tid.

Vi har fx varetaget kundetilfredshedsundersøgelser for Hoyer A/S de seneste 5-6 år i træk og kan dermed benchmarke Hoyer-kundernes tilfredshed år for år.

Cases

Hoyer Testcenter - Kina

Case: Hoyers kunder er yderst tilfredse

Siden 2015 har Publico gennemført årlige kundetilfredshedsundersøgelser for Hoyer A/S. Her har vores rolle været sparring om spørgeramme, udsendelse af survey, indsamling af svar og kondensering i en rapport, der inkluderer sammenligning med tidligere års KTU.

case_letbanen

Case: Letbanen på rette spor

Vi har lavet kundeundersøgelser blandt Aarhus Letbanes nyhedsbrevslæsere (aka. læserundersøgelse) – og vi har også udført online-kendskabsanalyser via borgerpanel. Hermed har vi styrket Letbanens grundlag for at kommunikere intelligent med sine interessenter.

Giv Kristian et kald, hvis du har brug for input til brand-positionering.
Kontakt
Kristian Østerby
Kommunikationsrådgiver