Ydelsesside

Kommunikations-
strategi

Hvilke forretningsmål skal virksomhedens kommunikation understøtte? Hvad er vigtigt at kommunikere? Hvem skal vi ramme? På hvilke kanaler? Og med hvilke tone-of-voice? Disse spørgsmål svarer en god kommunikationsstrategi på.

Faktisk bør alle virksomheder have en kommunikationsstrategi. En strategi, hvor det er sirligt skåret ud i pap, hvad der er det rigtige at kommunikere – og hvordan du kommunikerer det.

Hvorfor skal man have en kommunikationsstrategi?

Der kan være forskellige årsager til at udvikle en kommunikationsstrategi. For nogle virksomheder er anledningen en ny forretningsstrategi, der ændrer værditilbuddet til markedet eller fokuserer på nye kundesegmenter. For andre kan anledningen være en fusion eller et opkøb, som kalder på en ny, fælles retning for kommunikationen.

Uanset hvad årsagen er i din organisation, kan vi hjælpe med at komme fra tanke til strategi. 

Hvad er en kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi er svaret på, hvad der er det rigtige at kommunikere – og hvordan du kommunikerer det rigtigt.

Publicos udviklingschef Liv Soelberg Andersen har opfundet følgende strategi-ligning:

Fordi vores virksomhed/produkt/værditilbud er X, og vores målgruppe(r) er Y, og markedssituationen er Z, er vores udfordring Æ, som vi skal gøre Ø for at nå målet Å.

Hvis du kan formulere en skarp strategi-ligning for din organisations kommunikation ud fra Livs skabelon, behøver du dybest set ikke udarbejde en strategi – så kan du måske nøjes med en plan.

I vores verden hænger en god kommunikationsstrategi uløseligt sammen med organisationens mål og formål. Og strategien bør rumme klare valg og fravalg i jeres tilgang til kommunikation, ligesom den skal prioritere målgrupper, kernebudskaber og kommunikationskanaler.

Strategien skal hellere være kort og klar end lang og diffus.

”Vores markedsandel skal øges med 10 procent i Norge”

Et eksempel på en vigtig milepæl, som kommunikationsstrategien selvfølgelig skal understøtte. Men det skal oversættes til kommunikationsmål, hvis det skal give mening i kommunikationsstrategien.

Din opgave er at finde frem til en eller flere konkrete kommunikationsindsatser, der hjælper med at indfri målet. Det kan eksempelvis være: At øge trafikken på det norske website med 25 procent eller at opnå mindst 25 årlige omtaler i landsdækkende og regionale medier.

Hvordan laver man en kommunikationsstrategi?

I Publico er vores fineste opgave at oversætte det komplicerede og fluffy til noget konkret og forståeligt. Og det er i allerhøjeste grad, hvad gør vi, når vi udvikler kommunikationsstrategier. Her forvandler vi din organisations forretningsmål til klare kommunikationsmål, så I kan benytte strategien som et værktøj for hele forretningen. Ikke bare i kommunikationsafdelingen.

Helt konkret får I to håndgribelige outputs:

1) Strategi på ét ark: Strategien i en one-pager, som giver overblikket over personaer, nøgletemaer, mål, målepunkter mv. Velegnet til at printe i A3 og hænge op på kontoret. 

2) Baggrundsdokumentet: Alle mellemregninger og overvejelser, der ligger bag punkterne i one-pageren. Velegnet til at gemme på C-drevet, genbesøge og evt. opdatere ved hver evalueringsmilepæl.

strategi på et ark

Sådan finder vi kommunikationsstrategiens indhold

Hvordan når vi derhen? Når vi laver kommunikationsstrategier, bygger vi altid fundamentet på en grundig analyse og vidensindsamling.

Desk research
Det hele begynder med en analyse af den nuværende situation. Vi dykker typisk ned i tekster, materialer og strategier, I har i forvejen. Det kan fx være forretningsstrategien, SWOT-analyser, kundeanalyser, webtrafik med mere. 

Interviews og workshops
Herefter gennemfører vi kvalitative interviews og workshops med ledelsen og udvalgte interessenter for at blive syleskarpe på målet og vejen derhen.

Hvad sker der, efter strategien er udviklet?
Med strategien i hånden har I fået vores bedste anbefalinger til, hvad der er det rigtige at kommunikere – og hvordan I kommunikerer det rigtigt.

Det baner vej for at eksekvere de konkrete tiltag, så strategien kommer ud at leve (og ikke ender i en mappe på C-drevet, som ingen nogensinde åbner igen).

Eksekveringen vil mange af vores kunder også gerne vil have vores hjælp til. Det kan fx være at udvikle nyt indhold. Eller udvikle en inbound-kampagne. Eller drive jeres digitale annoncering.

Endeligt hjælper vi også gerne med at måle på, hvordan strategien performer i den virkelige verden.

Cases

Skanderborg rusmiddelcenter

Skanderborg Rusmiddelcenter

For at få flere til at benytte sig af Skanderborg Rusmiddelcenter har Publico stået for et grundigt kommunikationstjek, herunder gennemgang af eksisterende kanaler, research i videnskabeligt baggrundsmateriale og afvikling af en bruger-fokusgruppe. På den baggrund udviklede vi en strategi for Skanderborg Rusmiddelcenters eksterne kommunikation støttet op af vidensbaseret indhold i form af video og tekster, som taler ind i målgruppen af potentielle brugere og deres pårørende.

case_letbanen

Aarhus letbane

Siden 2013 har Publico fortalt historier om fremdrift, milepæle og udfordringer for Danmarks første letbane. Det gør vi i Letbanens nyhedsbrev, der når ud til et bredt spænd af interessenter. Nyhedsbrevet er i tråd med den kommunikationsstrategi, som vi også hjalp med at udvikle. Her var en central del af opgaven at afdække østjydernes holdninger til Letbanen og deres behov for information. Med strategien fik Aarhus Letbane et udgangspunkt for at holde den eksterne kommunikation på sporet.

Giv Thomas et kald, hvis du har spørgsmål til, hvordan du laver en kommunikationsstrategi
Kontakt
Thomas Mandrup
Kontaktchef & seniorrådgiver