Film fortæller det bedre

Udvalgte film

Sådan går vi til opgaven

En god film kræver grundigt forarbejde, og derfor starter processen også længe før, at vores professionelle fotografer kommer ud med kameraet.

Vi deler filmprocessen op i følgende tre faser: præproduktion, produktion og postproduktion.

Præproduktion

Indledende møde: Forberedelse og gensidig forventningsafstemning er nøglen, når vi laver film. Derfor starter en god filmproces også altid med et indledende møde, hvor vi vender tanker og idéer og får talt os ind på behovet.

Manuskript: Når omridset af fortællingen er på plads, begynder vi at opbygge et manuskript. Manuskriptet indeholder både mood boards, fortællestil, lokationer, voice-over, interviews og andre elementer, der er væsentlige for filmens samlede udtryk.

Storyboard: På baggrund af manuskriptet visualiserer Publicos filminstruktør et storyboard med skitser, der blandt andet viser lys og kameravinkler og giver en fornemmelse af den endelige films opbygning.

Produktionsmøde: Inden optagelserne går i gang, mødes vi til et produktionsmøde. Her gennemgår vi i fællesskab manuskript og storyboard en sidste gang, og justerer eventuelle rettelser inden selve filmproduktionen starter.

Planlægning: For at få det bedst mulige afsæt for filmproduktionen lægger Publicos filmkoordinator og producer en plan for optagelserne sammen med jer.


Produktion

Optagelse: Når alt forarbejdet er gjort og optagelserne er i kalenderen, begynder forberedelserne for vores fotografer og instruktør til selve optagedagen(e). Filmteamet kommer med det fulde setup i form af kamera, droner, lyd og lys og optager materialet. Du skal derfor blot sørge for, at lokationen er klargjort, og at de rette mennesker er til stede.


Postproduktion

Klip, runde 1: Efter alle skud er kommet i kassen, begynder redigeringsarbejdet. Her bearbejder vi materialet og klipper filmen til på baggrund af det aftalte manuskript, inden vi leverer ”first cut” til dig.

Korrekturrunde 1: Når du og dine kollegaer har kigget første udgave af filmen igennem, kører vi en korrekturrunde, hvor I har mulighed for at komme med rettelser og input, inden vi går tilbage i klipperummet.

Klip, runde 2: På baggrund af jeres feedback giver vi filmen en ekstra tur i maskineriet og laver et nyt cut, hvor jeres rettelser er implementeret.

Korrekturrunde 2: Skulle der i anden runde stadig være småjusteringer, tager vi en sidste korrekturrunde, inden den endelige udgave leveres.

Endeligt klip: Vi leverer den endelige version til godkendelse hos jer.

Final touch: Når alle har set hinanden i øjnene, nikket og trykket på den grønne godkendelsesknap, drysser Publico det sidste lag film-glimmer på. Det betyder, at filmen colourgrades i de rigtige toner, får implementeret de endelige grafikker, lydeffekter og undertekster, og at lydniveauerne justeres. Derudover leverer vi de aftalte versioneringer af filmen.

Publicos filmteam

Vores filmteam har mange års erfaring fra både TV, corporate og filmbranchen

Lars Skov
Kreativ producer
Eskild Sloth Krogh
Instruktør & klipper
Josefine Leegaard Nordentoft
Producer
Oliver Saltofte Larsen
FTP-elev