Opgaven

I 2021 igangsatte Erhvervsstyrelsen ’Virksomhedsprogrammet’ støttet af EU med det formål at sætte vind i sejlene for små og mellemstore virksomheder oven på en stormfuld tid med corona. Kursen var sat mod at sikre erhvervslivet en grøn og digital genstart. En kurs de ønsker at fortsætte i 2023-2025, hvor programmet kører videre med erhvervshusene ved roret.

Derfor ønskede Erhvervsstyrelsen en awareness-kampagne på SoMe med det formål at sikre et bredt kendskab til fondens virke i hele Danmark, at understøtte og formidle effekten af fondens investeringer i Danmark, samt at sikre flere SMV’er adgang til Virksomhedsprogrammet.


Vores tilgang

Baseret på Erhvervsstyrelsens behov for en awareness-kampagne udarbejdede vi en casebaseret SoMe-strategi med personlige fortællinger som kampagnens omdrejningspunkt – målrettet SMV’er med særligt fokus på <10 ansatte.

Kampagnens kreative koncept og den røde tråd i de personlige fortællinger blev en simpel metafor: Et kæmpestort, rødt hjerte. Hjertet som symbol på match-making mellem Virksomhedsprogrammet og case-virksomheden. Fælles for alle cases blev, at vi highlightede de udfordringer og temaer, vi fandt mest relevante for SMV’er for at skabe mest mulig identifikation hos målgruppen. Endvidere startede vi alle film med samme budskab: ”Her er Niels. Han fik et match med Virksomhedsprogrammet, der er støttet af EU”. På den måde sikrede vi en rød tråd i alle film og en nem genkendelig og afkodelig kampagne for målgruppen.

Helt konkret udarbejdede vi fem 60-80 sek. film med udvalgte virksomhedsejere og fem korte 20 sek. film til Facebook og LinkedIn.

For at understøtte Erhvervsstyrelsens overordnede mål med awareness-kampagnen inddelte vi kampagnens målsætning i tre kategorier; kendskab, videovisninger og trafik.

Du kan se de fem film her:


Krea Deluxe (SMV:Vækstpilot)Stoneless (SMV:Eksport)Næste (SMV:Grøn)Dear Denier (SMV:Grøn)Toftild (SMV:Digital)Resultater

I tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen lykkedes det at skabe en awareness-kampagne, hvor strategien og det kreative koncept rækker ind i fremtiden. Forstået på den måde, at konceptet kan bruges igen og igen inden for forskellige brancher og ikke mindst udbygges med nye, spændende cases – strategi og koncept er altså bæredygtige.

Gennem de personlige fortællinger og segmenteret annoncering formåede vi at leve op til målsætningen om at formidle effekten af fondenes investeringer i Danmark, hvilket forhåbentlig bliver grobund for en relevant ansøgerskare, når ansøgningsprocessen til Virksomhedsprogrammet åbnes igen i 2023-2025.

Kampagnen har nået 1,2 mio. eksponeringer, mens 244.508 personer har set kampagnebudskaberne. 91.628 gange er videoerne blevet set med 25% af deres længde.

Ovenstående resultater vidner om en god strategi og et solidt koncept, hvilket til sammen efterlader Erhvervsstyrelsen med et stærkt fundament for fremtidige kampagner inden for samme felt.

Kontakt Josefine Leegaard Nordentoft, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Josefine Leegaard Nordentoft
Kommunikationskonsulent