Hvordan styrker man en digital organisation digitalt? Det var mere eller mindre sådan, udfordringen lød, da DI Digital kontaktede Publico tilbage i foråret 2022 med henblik på at få styrket deres SoMe-indsats.

 

DI Digital er et branchefællesskab inden for Dansk Industri, som repræsenterer mere end 700 teknologivirksomheder inden for it, tele, elektronik, robotindustri og kommunikation. Gennem blandt andet sparring, kurser og politisk interessevaretagelse tilbyder DI Digital kompetencer og viden til sine medlemmer.   

Men man skal som virksomhed vide, at de er der. Det kræver knivskarp bevidsthed om kanaler og målgrupper samt en kontinuerlig kommunikationsindsats, hvis man vil lykkes med at øge kendskabet via de sociale medier.


Første halvleg: Udfordringen

DI Digital har allerede en stærk tilstedeværelse på deres SoMe-kanaler. Alligevel stillede de sig selv det sunde spørgsmål: Hvordan kan vi gøre det endnu bedre? Og her tillader vi at spille os selv på banen, da vi i Publico ser det som vores fremmeste opgave at komme med inputs til netop dette. Gennem forudgående analysearbejde og en workshop fik vi sammen med DI Digital skabt konsensus om, hvad og hvem der er vigtigst. Vi tror nemlig på, at vigtige diskussioner i fællesskaber skaber indbyrdes enighed i virksomheden og sikrer et produkt, som alle er enige i.


Anden halvleg: Løsningen

Herfra fik Publico bolden. Ud fra formålet om at udbrede kendskabet til branchefællesskabets aktiviteter og resultater udarbejdede vi en SoMe-strategi med fokus på at skabe større synlighed på DI Digitals sociale medier. Konkret bestod løsningen af en SoMe-audit, en workshop og en specifik strategi med fokus på at oversætte organisationens vision til LinkedIn og Twitter.  

Vi glæder os til at følge med i de endelige resultater af det solide samarbejde, når DI Digital i efteråret 2022 udruller SoMe-strategien på deres kanaler.  

Pssst… DI Digitals SoMe-strategi er udviklet på baggrund af Publicos SoMe-strategi på ét ark, som du kan downloade lige her.

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Uffe Lyngaae
Direktør