Ydelsesside

Kendskabsundersøgelse

For kendt til det her sted?

Få tjek på, hvem og hvor mange, der kender jer – og hvad de egentlig synes om jeres brand. Med en kendskabsundersøgelse får du fx data på, om jeres kommunikationsindsats har haft en effekt – eller om jeres selvopfattelse er i sync med virkeligheden (eller snarere en Narnia-fantasi).

Hvorfor skal du udføre kendskabsundersøgelser?

Hvor kendte er vi i markedet? Hvad synes vores potentielle målgruppe om vores brand? Hvad har vores konkurrenter, som vi ikke har? Hvad skal vi forbedre? De spørgsmål med flere kan du få besvaret med en kendskabsundersøgelse.

Det er en universel sandhed, at uden kendskab er det kropumuligt at vide, hvor I skal satse.

Kendskabsundersøgelsen kan også give din virksomhed et reality-check (eller -chok) af selvopfattelsen – eller måle, om den dyre kampagne havde den ønskede effekt. Den viden kan I bruge til fremtidige kommunikationsindsatser.

Vi har fx gennemført kendskabsundersøgelse for Erhvervsstyrelsen for at måle effekten af en landsdækkende informationskampagne.

Hvad er en kendskabsundersøgelse?

En kendskabsundersøgelse er (spoiler alert!) en repræsentativ undersøgelse, der skal afdække kendskabet til din virksomhed blandt danskerne – eller et segment af danskerne – ofte foretaget via panelerne hos nogle af de store analysehuse i Danmark.

Repræsentativ? Den korthårede forklaring er, at en undersøgelse er repræsentativ, når stikprøven afspejler den fulde population på tværs af fx køn, alder og geografi. En stikprøve vil altid rumme en vis usikkerhed, men jo større stikprøve, desto lavere statistisk usikkerhed.

Hvordan går vi til opgaven?

Vi har erfaring med både store og små kendskabsundersøgelser. Vi kan hjælpe med alt fra formulering af den første hypotese over design af undersøgelsen, formulering af spørgsmål til rapportering af konklusioner:

Klart formål
Vi tager altid udgangspunkt i formålet, så du får, hvad du har brug for. Når formålet med kendskabsundersøgelsen er soleklart, opstiller vi hypoteser og forskningsspørgsmål baseret på jeres behov.

Valg af samarbejdspartnere
Til udførelsen af kendskabsundersøgelser samarbejder vi med en håndfuld af de store analysehuse, og blandt dem vælger vi den helt rigtige partner til hver enkelt undersøgelse.

Det kunne fx være SurveyXact, Analyse Danmark eller Opeepl.

Opsamling i rapport
Når kendskabsundersøgelsen er afsluttet, sammenfatter vi en rapport med konklusioner og klare anbefalinger – der med fordel kan bruges i jeres kommunikation for fremtiden.

PS: Hvis en kendskabsundersøgelse for alvor skal give værdi, skal den følges op af flere periodiske målinger, så vi kan tracke, hvordan kendskabsgraden udvikler sig.

Cases

case_letbanen

Case: Letbanen på rette spor

Vi har foretaget kendskabsundersøgelser via borgerpanel for Aarhus Letbane. Læs her hvordan.

erst2-2

Case: Erhvervsstyrelsen

For Erhvervsstyrelsen har vi målt effekten af en en landsdækkende kampagne om til EU’s strukturfonde. Læs mere her.

Giv Kristian et kald, hvis du har brug for input til kendskabsundersøgelse.
Kontakt
Kristian Østerby
Kommunikationsrådgiver