Blog

Ny undersøgelse: Covid øger mediers troværdighed

Traditionelle nyhedsmedier har ifølge en ny undersøgelse fra RUC oplevet en markant stigning i befolkningens oplevede troværdighed. Det skyldes primært, at Covid-19 har skubbet danskerne i retning af nyhedsmedier for at holde sig opdaterede på coronasituationen. For virksomheder og organisationer betyder det, at nyhedsmedier fortsat er en interessant kommunikationskanal.

Fake News og sølvpapirshatte med vilde corona-teorier har fyldt i danskernes mediebillede, og man kan måske af den grund tænke, at mediernes troværdighed er ved at blive nedbrudt. Men det ser faktisk ikke ud til at være tilfældet. En stor del af den danske befolkning har nemlig i 2021 valgt traditionelle nyhedskilder til og vurderer dem generelt med en høj troværdighed – endda med et markant hop op på troværdighedsskalaen fra 2020 til 2021.

Det er i hvert fald den korte konklusion på et forskningsprojekt, hvor medieforskere hos RUC har undersøgt mediernes troværdighed og danskernes mediebrug i 2021.

Corona øger tilliden

Forskerne har i februar 2021 spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne til deres medieopfattelse 2021, hvor i alt 59 procent har svaret, at de har tillid til nyhedsmedierne. Ved samme undersøgelse i 2020 lå det tal kun på 46 procent.

Dermed er mediernes troværdighed øget under corona, og det er nærliggende at tro, at det netop er den massive dækning af pandemien, der har skubbet positivt på danskernes opfattelse af medierne. Selvom der er et mindretal, der er stærkt kritiske overfor sygdommen og håndteringen af den, ser det ud til, at et markant flertal faktisk har fundet mediernes dækning både relevant, saglig og troværdig. Det bakkes op af, at nyhedsforbruget hos de redaktionelle medier generelt har været stigende de seneste par år – især hos de store, landsdækkende medier.

Spørgsmålet er, om den udvikling holder, når situationen normaliseres. Det virker på nogen måder paradoksalt, at flere negative begivenheder de seneste par år samlet set har revitaliseret nyhedsmedierne. Svaret er nok, at den gennemsnitlige mediebruger bliver suget ind i de negative historier, fordi de ofte er sensationelle og altopslugende i mediebilledet. Medierne går i en kollektiv retning, og mediebrugerne går med – mere eller mindre frivilligt. Om medierne så dermed lever op til forventningen om at vise et mangfoldigt og afbalanceret billede af virkeligheden, er et andet spørgsmål.

DR Nyheder og TV2 Nyhederne scorer generelt den højeste troværdighed blandt alle medier herhjemme, og det går godt i tråd med mediernes public service-ophav, men også at nyheder på tv generelt er de mest søgte og troværdige i befolkningens øjne.

Troværdig kanal for dine budskaber

For B2B-Danmark er det overordnet en god nyhed, at medierne generelt har fundet et mere stabilt fodfæste og standpunkt i mediemarkedet de seneste år. For når de redaktionelle nyhedsplatforme styrker troværdigheden, er det jo en endnu mere troværdig kanal for dine budskaber, hvis du arbejder med PR-aktiviteter.

Dermed kan du også argumentere for, at den traditionelle PR-disciplins relevans stadig er høj anno 2022. Der sker helt sikkert meget på mediemarkedet i disse år, men hvis du gerne vil associeres med en troværdig afsender, har de redaktionelle medier stadig en attraktiv platform.

Med den øgede troværdighed i befolkningens øjne er det nærliggende at tro, at der fortsat stilles store journalistiske krav til dit PR-arbejde, og det er værd at holde sig for øje, når du planlægger din PR-strategi og vinkler løs på idéer. Redaktionel omtale er fortsat en disciplin, der kræver et særligt fokus og tilgang, hvor du balancerer dine egne motiver med skarpe journalistiske motiver.

Hvis du gerne vil se nærmere på PR-håndværket, og hvad det kræver, kan du blive klogere ved at klikke dig videre til:

Vis, bevis og overbevis: Sådan skriver du en pressemeddelelse

Skriv, pitch og udsend pressemeddelelser, der fanger journalister og dit publikum. Det er noget af det, du kan blive klogere på i vores e-bog "Den Ultimative Guide til at Skrive og Udsende Pressemeddelelser".