Skanderborg Forsyning har en målsætning om at være Danmarks mest moderne forsyningsvirksomhed. Det er et ambitiøst mål, men med den nyeste teknologi og viden, stærke partnerskaber og en central placering i Søhøjlandet, absolut ikke urealistisk.

 

Publicos opgave har været at hjælpe med positioneringen på markedet, og vi assisteret Skanderborg Forsyning med at vende deres image fra traditionelt forsyningsselskab til en innovativ servicevirksomhed med fokus på teknologi og værdiskabelse. Det har vi blandt andet gjort gennem en omfattende brandingstrategi, ligesom vi har styrket borgernes og virksomhedernes kendskab til Skanderborg Forsynings vision og aktiviteter via PR og en kommunikationsstrategi.


AquaGlobe som central del af strategi

En del af den nye fortælling om Skanderborg Forsyning findes i AquaGlobe, som er et dynamisk videns-partnerskab, der udvikler innovative vandløsninger. AquaGlobe skal blandt andet skabe større opmærksomhed om vigtigheden af vand i vores hverdag, øge rekruttering til uddannelse og job inden for vandteknologi og understøtte eksporten af dansk vandteknologi til udlandet.

Også her har Publico leveret alt fra almindeligt pressearbejde til film og webtekster – alt sammen for at styrke den samlede positionering og brandeksponering for AquaGlobe og Skanderborg Forsyning.

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Uffe Lyngaee
Direktør