Sammen med jer konfigurerer vi opgaven, så I får de trin med, I har brug for. Men typisk vil Publicos hjælp til brand-positionering indeholde:
 
  • Desk-research, inklusive et kig på konkurrenterne og jeres nuværende profil – også visuelt

  • 15 interviews fordelt på for eksempel kunder, tabte kunder, ledere og medarbejdere

  • Et overblik over kunderejse og jeres touch-points med kunderne

  • En workshop

  • En playbook med jeres målgrupper, værditilbud, kernefortælling, et enkelt kreativt koncept, eksempler på eksekvering og en plan for tiltag
Med den pakke kan I få en skarp position, som I er klar til at eksekvere. Hvis I har brug for flere interviews, en ekstra workshop, en mere udfoldet visuel identitet eller hjælp til eksekveringen, trækker det prisen opad.

Prisidé: 200.000 kr.