Integrationsnet er Dansk Flygtningehjælps projektafdeling, som fra 2016 til 2020 driver det EU-finansierede projekt Business Training. Her er formålet at inkludere traumatiserede flygtninge uden job på det syddanske arbejdsmarked.

 
Strategi og eksekvering

Publico har stået for projektets kommunikationsstrategi og eksekvering, som løbende er blevet udviklet i takt med, at projektet har gjort sig nye erfaringer. For at inspirere virksomheder til at få en flygtning på deres arbejdsplads har vi udviklet et website for at samle al viden. Her findes praktiske oplysninger og flere videocases, hvor man kan blive klogere på projektet og møde flygtninge i job samt virksomheder, som allerede er med i projektet, og høre deres erfaringer.

Derudover har vi foretaget flere PR-indsatser for at fortælle bredere om projekt Business Training, hvilket har resulteret i redaktionelle omtaler i både nationale og regionale medier.

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Uffe Lyngaae
Direktør