Syddjurs Kommune vedtog i 2016 en brandingstrategi, der skal tiltrække nye borgere – primært børnefamilier – til den naturskønne kommune på den sydlige halvdel af Djursland. Det skete i samarbejde med Publico.

 

Omdrejningspunktet i branding­strategien er at løfte kendskabet til Syd­djurs Kommune som bosætningsområ­de. Det viser sig nemlig, at målgruppen hurtigt danner sig et positivt indtryk af Syddjurs, når bare de lærer området at kende.

Den overordnede fortælling om Syddjurs er samlet i konceptet Syddjurs det, der tæller. Det udtrykker det overordnede budskab om, at Syddjurs kan honorere de krav, moderne bør­nefamilier har til at leve det gode liv. Samtidig kan konceptet aktualisere en lang række forskellige, konkrete tal til at fortælle om Syddjurs’ styrkepunkter.

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Uffe Lyngaae
Direktør