Blog

Hvornår bør du rebrande din business?

Fusioner, nye forretningsområder, nye markeder – eller et dårligt image. Det er nogle af de scenarier, der kan kræve, at virksomhedens brand skal positioneres på en ny måde. I dette blogindlæg zoomer vi ind på de situationer, der (måske) bør udløse en rebranding-proces.

Har du svært ved kort og kvikt at forklare, hvorfor kunderne skal vælge jer frem for konkurrenterne? Har jeres medarbejdere svært ved at genkende sig selv i jeres selvfremstilling udadtil? Og savner I en klar fortælling, som I kan servere til markedet i kreative, appetitlige bidder? Så bør I overveje, om det er tid til rebranding.

Vi lever i en verden, hvor forbrugertendenser konstant flytter sig. Avanceret teknologi, digitale værktøjer og nye samarbejdsformer kommer konstant til. Hvis I skal følge med ændringerne, kan en ny brand-position gøre jeres brand skarpere og mere relevant for målgruppen. I kan stå på en forretningsstrategisk, gennemtænkt platform, hvor I har værktøjerne til at formidle jeres værditilbud.

En ny brand-position er for eksempel relevant, hvis dit eksisterende brand ikke længere er skarpt og effektivt i markedet, eller hvis I fundamentalt ændrer jeres forretning.

Lad os komme et spadestik dybere og se, hvornår det giver mening at rebrande jeres business.

Hvad er brand-positionering?

Jeres brand skal indtage en troværdig position, som gør det tydeligt for kunderne, hvorfor de skal købe jeres løsninger – og for medarbejderne, hvorfor de skal arbejde for jer. Det kan handle om jeres position som markedsleder, jeres særlige kvalitet, service eller kompetencer – det væsentlige er, at det er tydeligt, specifikt og differentierende i markedet.

 

Hvad er den udløsende faktor?

Transformationer og udfordringer kommer i mange former. Hvis du genkender nogen af ​​disse, så er det måske på tide at rebrande din virksomhed.

 • Fusion mellem to virksomheder: Virksomheden er fusioneret med en anden virksomhed.
  Hvis du står over for en fusion, så bør du læse vores guide til fusionskommunikation.

 • Ejerskifte: Nyt ejerskab i virksomheden kan være anledning til en ny retning.

 • Nye markeder: Virksomheden vil gøre indtog på nye (måske internationale) markeder – eller blandt nye segmenter.

 • Nye forretningsområder: Virksomheden begynder at tilbyde helt andre løsninger end hidtil.

 • Ny strategi: Virksomhedens formål, vision og værdier har ændret sig.

 • Et støvet image: Virksomheden er for konservativ og ikke kendt for det rigtige.

 • Dit brand er ikke unikt: Kunderne ved ikke, hvorfor de skal vælge jer frem for jeres konkurrenter.

 • Dårligt omdømme: Virksomheden har fået et blakket omdømme, som har negativ indvirkning.

  Læs om HydraSpecmas internationale rebranding-kampagne.

Skærmbillede 2022-06-10 150007

Det særlige ved rebranding

Rebranding er en vej til en klar position i markedet til jeres virksomhed. Det kan være en grundlæggende genstart af virksomhedens brand. Men det kan også være en måde at sætte en tydeligere retning og fortælling på den identitet, der allerede bor solidt i en i forvejen sund virksomhed.

Ian Morris fra det britiske brandingbureau Threerooms siger det meget godt her:

Rebranding is about taking stock, reviewing the situation, and presenting a more relevant and potent message and image to the world. When done well, rebranding can lead to a significant improvement to an organization’s reputation, staff engagement, sales, and business value.

Rebranding er altså en mulighed, I kan gribe, og som kan skabe mere værdi for virksomheden, fordi en ny positionering kan give jer taletid. Det kan være et stærkt signal til markedet om, hvilke forventninger de kan have til jer.

Skærmbillede 2022-06-10 145822

Fordele ved at positionere din business på ny

 Nu har vi været inde på nogle af de scenarier, der kan gøre rebranding relevant for din virksomhed. Hvis du vurderer, at tid er, så lad os dykke ned i nogle af gevinsterne ved at rebrande: 

 1. Forny dit image: Rebranding er ikke en forfængelighedsøvelse. Det er en strategisk beslutning om at indtage en mere tydelig – og måske ny – position, som kan forbedre forretningens omdømme og image. Derfor er det heller ikke en marketingøvelse, men en disciplin, som topledelsen skal involvere sig i.
 1. Et tydeligt signal til stakeholders: Rebranding sender et tydeligt signal til jeres kernemålgrupper: "Vi er ambitiøs virksomhed i udvikling, og vi følger med tiden". Rebranding påvirker ikke kun kunderne, men kan også have en positiv effekt for investorer – og vise jeres medarbejdere, at I har sat en klar retning i et skiftende marked.
 1. Forenkl et kompliceret værditilbud: Vi har alle set det. Når en virksomhed skal forklare, hvilken forskel deres produkter og tjenester gør, blive de hurtigt lange i spyttet. En del af øvelsen med rebranding er identificere og forenkle dit tilbud til en præcist defineret del af markedet – og dermed fremstå skarpt og med et rent udtryk.

 2. Vær på forkant med udviklingen: Markederne skifter og nye forbrugerbehov opstår. Rebranding kan sikre, at du rettidigt imødekommer nye behov og holder dig på forkant med tendenser. De fleste interessenter kan godt lide at bakke op om en virksomhed, der tydeligt udvikler sig i takt med behovene.

 3. Bring klarhed efter en fusion eller et opkøb: Fordelene ved rebranding er ofte ekstra tydelige ved fusioner og opkøb. At bringe to eller flere virksomheder sammen kan være en stor udfordring, som skal styres omhyggeligt. En klar profil kan udviske grænserne for medarbejdernes følelse af ’dem’ og ’os’, og eksternt kan rebranding bidrage til større, fælles forståelse for, at alle virksomheder hører under samme brand.


  Læs om fire veje til branding ved fusioner og opkøb, eller hent vores tjekliste til opkøbs- og fusionskommunikation.

Principper for rebranding

Hvis du nu vurderer, at det er tid til rebranding af din virksomhed, følger her en række principper, du bør have for øje:

 1. Du skal vise, hvorfor rebranding giver mening for jeres forretning – og formidle, hvad det konkret betyder for den enkelte medarbejder.

 2. Du skal levere beviser på, at jeres virksomhed lever op til den (nye) position, I har indtaget.

 3. Den samlede kommunikation skal – kreativt og appetitligt – besvare, hvad I gør, for hvem og hvordan. Kommunikationen skal være vedholdende og have en klar rød tråd.

 4. I skal levere klare handlingsanvisninger internt og eksternt, hvis den nye brand-position betyder konkrete ændringer for interessenterne.

Vil du vide mere?

Brand-positionering er en forretningsstrategisk disciplin. Men hvad kræver det reelt set? Vi anbefaler en række trin, der skal hjælpe jer mod en skarp(ere) brand-positionering.