Blog

Den komplette liste med 52 spørgsmål til kernefortællingsinterviews

Her er 52 spørgsmål, du kan stille for at blive klogere på de budskaber, der skal bære din virksomheds kernefortælling.

Du har besluttet dig for at finde og forfatte din virksomheds kernefortælling.

Den strategiske bouillonterning, der forener jeres historie, kultur, værdier og formål i én tekst. En tekst med substans, nerve og personlighed. Som skærer ind til benet og sætter tydelig og fælles retning for virksomhedens virke.

Men hvordan bærer du dig ad med at koge virksomheden ned til en halv A4-side? Hvordan går du fra rødvin til glace? Fra høne til fond? Fra rabarber til kompot?

Et oplagt sted at begynde er ved at stille ledelsen, medarbejderne og kunderne en række spørgsmål om deres syn på jer.

Vi har samlet 52 spørgsmål, der gør dig i stand til at indsamle de budskaber, der karakteriserer virksomheden, og som udgør grundlaget for dit efterfølgende nedkogningsarbejde.

Ledelsen

Det første, du skal gøre, er at samle ledelsen eller de medarbejdere, der lægger virksomhedens overordnede forretningsstrategi og -mål. Hiv jeres mission, vision og værdier frem og få sat ord på følgende:

1. Hvad siger du til din nabo eller borddame, når du møder vedkommende og skal fortælle om det sted, du arbejder?
2. Hvad er vi – efter din opfattelse – sat i verden for?
3. Hvad kendetegner vores produkter og services?
4. Hvem er vores primære målgruppe, og hvad kendetegner dem?
5. Hvad ville kunderne savne, hvis vi ikke eksisterede?
6. Hvordan tror du, at kunderne opfatter os? Stemmer det overens med, hvordan vi gerne vil opfattes?
7. Hvad er vores mission og vision?
8. Hvor mener du, at vi gør den største, positive forskel for vores kunder?
9. Hvordan kommer missionen og visionen til udtryk i vores forretningsstrategi?
10. Hvordan kommer missionen og visionen til udtryk over for kunderne?
11. Hvad er vores kerneværdier?
12. Hvordan er værdierne opstået?
13. Hvor kommer værdierne til udtryk i løbet af en almindelig arbejdsdag?
14. Hvordan kommer værdier til udtryk i vores strategi, kommunikation og ydelser?
15. Hvem er vores primære konkurrenter?
16. Hvordan adskiller vores virksomhed sig fra konkurrenterne?
17. Hvorfor vælger kunderne os frem for konkurrenterne?
18. Hvor ser du virksomheden om fem år? Og hvordan kommer vi derhen?
19. Kender du til nogle misforståede opfattelser af os?
20. Beskriv os med tre sammenfattende ord.

Medarbejderne

Kernefortællingen skal skabes sammen med dem, der bærer virksomhedens identitet i sig. Derfor skal du have medarbejdernes svar på følgende spørgsmål:

21. Hvad siger du til din nabo eller borddame, når du møder vedkommende og skal fortælle om det sted, du arbejder?
22. Hvad mener du, at vi er sat i verden for?
23. Hvordan oplever du vores mission, vision og værdier?
24. Hvor ofte hører du ledelsen eller kollegaerne italesætte vores mission og vision? Hvad siger de typisk?
25. Kom med et par eksempler på, hvordan værdierne kommer til udtryk i løbet af en typisk arbejdsdag
26. Hvad gør ledelsen for, at du forstår og efterlever missionen, visionen og værdierne i det daglige?
27. Hvad tror du, kunderne ville savne, hvis vi ikke eksisterede i morgen?
28. Hvad kendetegner os som arbejdsplads?
29. Hvad kendetegner medarbejderne? Har dig og kollegerne nogle fællestræk?
30. Hvordan er stemningen og omgangstonen på arbejdspladsen?
31. Hvilken relation har du til dine kollegaer?
32. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
33. Hvilke særlige traditioner og retningslinjer har vi?
34. Hvad er det bedste ved arbejdspladsen?
35. Hvornår oplever du mest succes i dit arbejde?
36. Hvordan fejrer vi succeser?
37. Hvad ser du som vores vigtigste værditilbud til medarbejderne?
38. Beskriv os med tre sammenfattende ord.

Kunderne

Når du har talt med ledelsen og medarbejderne, har du afdækket den interne opfattelse og beskrivelse af virksomheden. Men en kernefortælling siger også noget om virksomhedens eksterne opfattelse og omdømme, og derfor skal du tale med kunderne, der ser virksomheden udefra. Få svar på følgende spørgsmål:

39. Hvor længe har du været kunde hos os?
40. Når du skal beskrive, hvad vi laver, hvordan vil forklaringen så typisk lyde?
41. Hvorfor valgte du i første omgang at handle med os?
42. Hvad var dit førstehåndsindtryk af os? Har det ændret sig siden?
43. Hvordan vil du beskrive vores produkter og services?
44. Hvor skaber vi størst værdi for dig?
45. Hvad ville du savne, hvis vi ikke eksisterede?
46. Hvorfor handler du med os frem for konkurrenterne?
47. Hvor ofte er du i kontakt med os?
48. Hvordan fungerer samarbejdet?
49. Hvordan vil du beskrive dialogen og kemien med dem, du typisk er i kontakt med hos os?
50. Hvad kan vi med fordel gøre anderledes eller forbedre?
51. Hvad ser du som det vigtigste udbytte af vores samarbejde?
52. Beskriv os med tre sammenfattende ord.

Hvad nu?

Interviewene er på plads, og du kan nu gå i gang med at koge fortællingerne ned til budskaber, fællestræk og kerneværdier. Følg med fordel disse tre trin i den videre proces:

E-bog: Den store guide til kernefortælling

Hent vores e-bog om kernefortælling og få: 

  • eksempler på gode kernefortællinger – og hvorfor de virker
  • konkret vejledning i at skrive den gode kernefortælling
  • idéer til, hvordan du bruger kernefortællingen.