Blog

6 skrivetekniske greb: Sådan rammer du plet med din kernefortælling

Kernefortællingen sætter kursen for jeres virksomhed. Hvis I får den flot over målstregen, engagerer den både jeres kunder og kolleger. Derfor er det også vigtigt, at I vejer sproget på en guldvægt, når I skal formulere jeres fortælling.

Kernefortællingen er (muligvis) jeres vigtigste tekst, som både sætter en strategisk retning, formidler værditilbuddet til markedet og engagerer medarbejderne i at realisere jeres ambitioner.

Eftersom både dine medarbejdere og eksterne interessenter læser med, kan du ikke bare opdigte en kernefortælling, der passer til den position, du drømmer om. Det er altafgørende, at fortællingen stemmer overens med det billede, som medarbejderne og kunderne også har af din virksomhed.

Dermed ikke sagt at jeres kernefortælling ikke også gerne må rumme ledelsens visioner for virksomheden. For dem skal der også være plads til, når du arbejder med jeres kernefortælling. Det er blot vigtigt, at ambitionerne virker realistiske og opnåelige, for ellers risikerer fortællingen at blive utroværdig og ramme dig som en boomerang.

For at få indblik i interessenternes opfattelse af virksomheden kan du bruge vores komplette liste med interviewspørgsmål til ledelsen, medarbejderne og kunderne.

3, 2, 1 sæt kernefortællingen i gang 

Inden du kaster dig ud i at skrive selve fortællingen, skal du naturligvis have sat ord på virksomhedens eksistensberettigelse – kernen – og have kortlagt de budskaber, der skal bære jeres virksomheds kernefortælling. Du kan få hjælp til at tage hul på udarbejdelsen af din kernefortælling her.

Når du så har defineret budskaberne og er kommet ind til kernen, kan du gå til tasterne.

Og hvordan skriver du så en overbevisende kernefortælling, der fanger læseren? For at hjælpe dig godt i gang, giver vi dig her seks konkrete skrivetekniske greb og virkemidler, som du kan bruge i arbejdet.

#1: Beviset

I din kernefortælling vil du ofte udstikke nogle løfter fra din virksomhed. Derfor skal du også bevise, hvordan du har tænkt dig at leve op til de løfter – eller endnu bedre, hvordan du allerede gør det i dag. Her kan du for eksempel bruge resultater, data eller eksempler på jeres handlinger. Et eksempel kan være software-virksomhed, som mener, at de kan frigive tid for deres kunder. Her kunne et bevis lyde sådan her, forudsat at det har hold i virkeligheden: ”Vores software har øget produktiviteten med mindst 20 % i mere end 100 danske virksomheder.”

#2: Sammenligningen

Måske er jeres budskab lidt diffust og svært at forstå – særligt for dem, der ikke kender jeres virksomhed. Derfor kan det være en god idé at sammenligne jeres værditilbud med noget, som alle har en referenceramme til. Hvis I for eksempel er en konsulentvirksomhed, der vil forklare jeres målgruppe, hvordan jeres rådgivning hjælper dem, kunne I skrive noget a la: ”At arbejde med os er som at have en GPS for din virksomheds vækstrejse.”

Husk at træde varsomt, så I ikke kommer til at tale ned til målgruppen.

#3: Metaforen 

I forlængelse af ovenstående kan I også bruge metaforer til at gøre noget komplekst mere simpelt og fremhæve det på en spiselig og enkel måde. Softwarevirksomheden kunne skrive: ”Vores produkt er jeres skjold mod trusler”. Metaforer skaber typisk nogle billeder i læserens hoved, og det sætter sig dermed bedre fast i hukommelsen.

#4: Eksemplet

Du kan med fordel bruge et konkret eksempel i kernefortællingen for at give et virkelighedsnært billede af jeres virksomhed. Det er både med til at gøre budskabet konkret og nærværende, og så kan det skabe genkendelse hos målgruppen. Det var jo lige netop det vigtige ved kernefortællingen: At der er overensstemmelse mellem jeres og målgruppens opfattelse af, hvad virksomheden står for. Et eksempel kunne være servicevirksomheden, som skriver: ”Du får altid svar inden for 12 timer, når du skriver til os”.

#5: Triaden 

En, to, tre…. Brug gerne tre ord eller sætninger i rap. Opremsninger på tre fungerer rigtig godt retorisk, fordi vi mennesker ofte husker ting i treere. Tag et eksempel som Industriens Pension: ”Mission, vision, værdier”. Med en triade kan du både gøre jeres budskab mindeværdigt og samtidig skabe rytme i historien.

#6: Paradokset

En god måde til at fange modtagerens opmærksomhed er ved at overraske med noget, der er i strid med deres intuition. Et eksempel på et paradoks kan være: ”Vi skaber simple løsninger på komplekse problemer”. Du må altså gerne udfordre modtagerens verdensbillede – så længe det kan forklares eller underbygges. På den måde kan du vække deres nysgerrighed og forhåbentlig få dem på krogen.

Så langt så godt. Nu er du klar til at kaste dig ud i skrivearbejdet og få skrevet en overbevisende og fængende fortælling, som formidler virksomhedens kerne i et lækkert sprog. Og så kan vi passende runde af med en triade: Ready, set, go.

Læs mere om kernefortælling her

Den store guide til kernefortælling

Med en kernefortælling får din virksomhed et ankersted, der sikrer, at der er bund og troværdighed i kommunikationen. Hent vores store guide til kernefortælling.