Blog

Kan du skabe bedre personas med AI? Fordele og faldgruber

Med AI og i særdeleshed ChatGPT er der kommet nye muligheder, når du skal udvikle personaer. Vi kommer med vores bud på fordele og faldgruber ved de nye teknologiske værktøjer.

På papiret er AI en superhelt ved din side, når du skal i gang med at udvikle personas til din marketingstrategi eller dit employer branding-arbejde. Og AI eller sprogmodeller (også kendt som LLM: Large Language Models) kan helt sikkert være en interessant samarbejdspartner i udviklingen af personas.

Men som det efterhånden står klart, skal man bruge AI med en vis skepsis og omtanke. I denne artikel kommer vi omkring en række fordele og ulemper ved at inddrage kunstig intelligens i dit arbejde med at udvikle personas.

I Publico har vi en overvægt af B2B-virksomheder på kundelisten, men overvejelserne herunder gælder også for mange B2C-virksomheder. Vær blot opmærksom på, at selve persona-arbejdet ofte er endnu mere komplekst, hvis du opererer med brede forbrugergrupper.

Tid og ressourcer

En af de gode grunde til at bruge AI-værktøjer er, at vi kan spare tid og dermed ressourcer. Og det er også et af argumenterne for, at du kan ty til for eksempel ChatGPT, når du skal udvikle personas – en opgave, der ligesom meget andet analysearbejde ellers er ressourcekrævende som en tur op af Alpe d’Huez på cyklen.

Inden du pensionerer dit analysebureau og dropper de kvalitative interviews (der i vores bog er en nødvendighed i udviklingen af personas) med kunder og kolleger, er det dog vigtigt at stoppe op. Selvom ChatGPT er en datamammut, er det nemlig langt fra sikkert, at du kan bruge de genererede data ukritisk og ubearbejdet i dit arbejde med at komme ind under huden på dine målgrupper. Udfordringen er, at data fra AI-robotterne jo ikke nødvendigvis er sat sammen på en måde, der passer til dit formål.

Derfor bør du opfatte for eksempel ChatGPT som en ekstra hjælper, der giver yderligere lag i din dataindsamling af fx kundeadfærd. Med andre ord skal du stadig inddrage de traditionelle analyse-elementer i dit persona-arbejde – interviews med kunder, interne dataindsigter, input fra salgsafdelingen osv. Men som en del af de indledende manøvrer kan kunstig intelligens være en stor hjælp til at etablere nogle hypoteser, som du kan teste af på målgruppen. I nogle tilfælde kan det måske endda betyde, at du kan skære lidt ned på mængden af kvalitative interviews.

Desto mere garvet du er som prompter (personen, der vejleder LLM’en i at søge den mest hensigtsmæssige data), desto skarpere resultater vil du få fra robotten. Men hvis du spørger mig, er du stadig nødt til at afprøve resultaterne på ”rigtige” mennesker.

I en tid, hvor forandringer sker i hastigt tempo, er det også værd at notere, at for eksempel ChatGPT indhenter sine informationer fra før september 2021.

AI er bedre end ingen persona 

I har hidtil måske gisnet og gættet lidt (for meget) på, hvordan jeres målgruppe(r) ser ud. Måske har I indhentet input fra en salgsdirektør, der bestemt mener, at han kender jeres kunder ind og ud (det gør han muligvis, men det er altid en idé rent faktisk også at spørge kunderne selv). Fælles for begge tilgange er, at målgruppeindsigterne er kosteffektive at hente, men heller ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af kundernes hverdag og udfordringer.

Døjer din organisation med persona-træthed? Så har I måske begået en af de typiske persona-fejl. Find ud af det her.

Skal personas skabe værdi for jeres organisation, er det vigtigt, at de er baseret på evidens og data – ikke bare indledende mavefornemmelser. Hvis I fortsat ikke vil eller kan kaste en masse ressourcer efter analysearbejde som en del af persona-udviklingen, er det oplagt at supplere med input fra AI-robotter, der trods alt er bedre end ingenting.

Dataindsamling online giver konkurrencefordele 

Hvis I er en organisation, der allerede indsamler og bearbejder store mængder data om for eksempel kunder, ved I sandsynligvis allerede, at I kan få AI til mere effektivt og præcist at hjælpe jer med forståelsen af jeres kunder og målgrupper 😊

Til mange andre: Jo mere I ved om jeres kunder ud fra data, jo bedre kan I skabe de rette personas og budskaber til dem. Uanset hvilket ambitionsniveau I har for jeres persona-arbejde, vil I kunne inddrage AI-robotter i den iterative proces, som persona-udviklingen alt andet lige bør være.

Dataindsigterne er ikke kun en gevinst for jeres persona-arbejde. De kan blandt andet også benyttes til at skabe bedre kundeoplevelser – for eksempel er der store forretningsmuligheder i brugen af Machine Learning i jeres kunderelationer.

Nu har jeg fokuseret på kunderne i persona-udvikling, men det er stort set de samme perspektiver, der gør sig gældende, hvis I arbejder med personas i for eksempel jeres arbejde med employer branding.

Persona-skabelon: Tegn dine kunder

Hent persona-skabelonen, og kom igang med at tegne jeres unikke personaer.