Blog

Corona-regnskab: Bedste Publico-resultat i 19 år

Publico realiserede sin hidtil højeste nettoomsætning (23,7 mio.) og sit hidtil bedste driftsresultat (2,6 mio.) i regnskabsåret 2019-2020. Et år, der inkluderer 4 måneder med corona i Danmark.

Ananas-alarm: I dette indlæg retter vi spotlyset mod os selv, selvom det normalt er kundernes forretning og finansielle resultater, vi hjælper med at fortælle om.

Her er det vores eget årsregnskab for 2019-2020, der er anledningen. 

Hovedtal2020

Som det fremgår herover, er vi lykkedes med at fordoble omsætningen i perioden 2016-2020, hvor vores vækstgraf næsten ligner noget fra et Ponzi Scheme. Men den er god nok. 

Hovedtal og resultatopgørelse: Rekord på rekord 🚀

Hovedtal_

Publico realiserede i 2019-2020 sin hidtil højeste nettoomsætning (23,7 mio. kr.) og sit hidtil højeste bruttoresultat (14,3 mio.). Nettoomsætningen er således øget med 18 pct. og bruttoresultatet med 20 pct. sammenlignet med året før. Driftsresultatet på 1,9 mio. kr., der er det hidtil bedste resultat i bureauets historie, dækker over et endnu bedre skygge-resultat, idet der lige før regnskabsafslutning er udbetalt 500 tkr. i overskudsbonus til medarbejderne i Publico. Forretningsresultatet, før bonus, afskrivninger og reguleringer var således 2,6 mio. kr. 

Ledelsen anser både bruttoresultat og driftsresultat som tilfredsstillende. Vi har igen præsteret markant vækst og øget indtjening på et konkurrencepræget konsulentmarked for kommunikation, samtidig med at vi har investeret tid og penge i vores egen udvikling. Det har vi gjort i et på mange måder ekstraordinært regnskabsår, der inkluderer 3,5 måneder med corona-nedlukning af Danmark.

Resultatopgørelse_

I perioden 2016-2020 har vi opnået to Gazelle-statuetter (2018 + 2019), og vi forventer at modtage yderligere en statuette til samlingen her i 2020. 🦌

Regnskabsåret 2019-2020 understreger, at Publico er en sund virksomhed i positiv udvikling. Bureauet har nu afsluttet 19 årsregnskaber i træk med sorte tal på bundlinjen. Indtjeningen ligger over gennemsnittet i PR-branchen, hvilket blandt andet skyldes en målrettet indsats for at forbedre effektivitet og lønsomhed.

Gennem corona uden statsstøtte eller fyringer 😷

Vi er stolte af og føler os meget priviligerede over, at det hverken har været nødvendigt for Publico at opsige medarbejdere eller søge om hjælp fra staten under corona-pandemien.

For en sikkerheds skyld gennemførte vi en frivillig, kollektiv besparelse, hvor vi satte vores pensionsindindbetaling på pause fra 1. maj, da vi endnu ikke kendte forretnings-konsekvenserne af krisen. Men vi kunne heldigvis ophæve besparelsen igen med virkning fra 1. august, da vi kunne se, at vi var heldigere stillet end de fleste andre danske virksomheder.  

Ananas-analyse: Derfor har Publico medvind! 😇

I vores egen analyse er der mindst fire årsager til, at vi (igen) har præsteret et rekordår på stort set alle parametre, samtidig med at vi lykkedes med at tiltrække stadig mere spændende kunder og fastholde et stabilt team af 23 knivskarpe medarbejdere: 

  1. Vi indtager vores egen medicin
  2. Vi har skærpet vores værditilbud 
  3. Vi har en klog (og heldig?) kunde-sammensætning
  4. Vi tager ledelse alvorligt 

I det følgende kan du læse vores ananas-analyse af egen medvind på markedet.

1) Vi indtager vores egen medicin 💉
Vi er stolte af, at en af hovedårsagerne til vores succes er, at vi indtager store doser af den medicin, vi også udskriver til vores kunder.

Herunder et par eksempler på egen-medicinen:

2) Vi har skærpet vores værditilbud 🎯
Igennem de senere år har vi zoomet ind på de brancher og kundetyper, vi skaber mest værdi for, og de ydelser, som vi er skarpest til at levere effektivt.

  • Kunder: Publico har fokus på at hjælpe videnstærke virksomheder. I praksis er videnstærke virksomheder lig med B2B-virksomheder, der ofte er nørder i deres egne nicher med komplekse produkter og processer samt vidtforgrenede interessent-landskaber. Vi har eksempelvis mange kunder inden for it, finans, teknologi, byggeri og vindenergi.

  • Ydelser: Publicos hjemmebane er strategi & indhold. Sådan var det for 15 år siden, da vi udkom mest på print. Sådan er det fortsat i dag, hvor stort set alt er digitalt. Men for at vedblive med at være en relevant strategi- og indholdspartner for vores videnstærke kunder har vi digitaliseret og skærpet vores værditilbud. Vi er blevet certificeret HubSpot Gold Partner og Google Partner, ligesom vi har etableret en professionel video-afdeling med foreløbig fire fuldtidsmedarbejdere. Vi har for længe siden erkendt, at selvom vi har rødder i PR-bureau-kategorien, så skal vi kunne levere stærkt inden for diverse digitale marketing-services, herunder også organisk og betalt digital distribution, for at være en stærk rådgiver for de kunder, vi er sat i verden for at hjælpe.

Læs mere om Publicos ydelser her:

Publicos ydelser

3) Vi har en klog (og heldig?) kundesammensætning 🤓/🤡
Vores fokus på videnstærke B2B-virksomheder og vores kunde-sammensætning med 80-90 forskellige virksomheder, hvoraf ingen fylder mere end 10 pct. af vores forretning, har vist sig at give os en stærk konjunktur-robusthed. En konjunktur-robusthed, som selvfølgelig har et skær af klogskab over sig, men som ærligt talt også har fået tilsat et ordentlig skvæt held. 

Corona-krisen har vist os, at vores mange kunder inden for finans, it, teknologi, byggeri og vindenergi har været relativt upåvirkede af corona-situationen i Danmark. Ja, flere af vores største kunder har faktisk øget deres kommunikations-aktiviteter og udvidet samarbejdet med os under corona-krisen. Tak for det, siger jeg bare.

Se eksempler på vores kunder her:

cases_

Endelig vokser vi sammen med vores kunder. Når det går godt for vores samarbejdspartnere i deres respektive brancher, drypper det på os. En væsentlig del af vores vækst gennem de seneste år er faktisk kommet fra et udvidet samarbejde med faste kunder gennem mange år.

4) Vi tager ledelse alvorligt 👂👏
Det kan lyde skørt banalt at fremhæve, at vi tager ledelse alvorligt. Men i en mindre ejerledet virksomhed (i bureaubranchen, der er fuld af ego-tunge hanelefanter) er det ikke en selvfølge at tage ledelse alvorligt - det har heller ikke altid været sådan hos os. Men med etableringen af et ledelsesteam (med bureauchef, udviklingschef og kontaktchef) i 2015 og en professionel bestyrelse i 2016 har vi taget syvmileskridt i Publicos professionelle udvikling.

Igennem de seneste år har vi desuden indført en månedlig, anonym arbejdsglæde-måling, som jeg kan anbefale alle virksomheder at kopiere eller udvikle deres egen variant af. Denne måling har blandt andet gjort det muligt at fange mange potentielle problemer, før de har vokset sig for store.

publicant-glæde

Fra og med efteråret 2020 supplerer vi de månedlige, interne, arbejdsglædemålinger og et opdateret koncept for MU-samtaler (og midtvejs-MUS) med en ekstern medarbejdermåling foretaget af Myresearch. Hermed får vi et 360 graders perspektiv på Publico som arbejdsplads og en benchmarking op imod ca. 35 andre virksomheder inden for bureaubranchen.

Udvikling i marked og forretning i det kommende år 📈

Der er fortsat medvind på markedet for Publico – trods den ekstraordinære situation også i kommunikationsbranchen – under og efter corona. Mange kunder udvider fortsat samarbejdet med os, og vi modtager uopfordrede henvendelser fra stadig flere virksomheder.

På de indre linjer er i vi i gang med at realisere en ambitiøs vækststrategi, der indebærer et mål om en nettoomsætning på 30 mio. kr. præsteret via 28 fastansatte konsulenter i 2022.

Forventninger: Med en fornuftig økonomi, en stærk ordrebeholdning, mange nye kunder og markedsmæssig medvind forventer vi i 2020-2021 at øge såvel bruttoresultat som driftsresultatet ift. 2019-2020.