Brændeovne spreder varme og glæde rundt om i mange danske hjem, men de hyggelige varmekilder spreder desværre også 70 procent af den danske partikelforurening. Og gamle brændeovne er de største miljøsyndere. Derfor lancerede Miljøstyrelsen i slutningen af 2015 en skrotningsordning for brændeovne fra før 1990. Publico tilrettelagde og eksekverede den ledsagende informationskampagne under titlen Ren Røg.

 
Ingen løftet pegefinger

Med Facebook og websitet renrøg.dk som de kommunikative omdrejningspunkter havde kampagnen til formål at motivere danskerne til at skrotte deres gamle, forurenende brændeovne. En omfattende foranalyse og kortlægning pegede på en kampagnestrategi med fokus på objektive, rationelle argumenter for og imod at skrotte brændeovnen. Dermed blev den løftede pegefinger erstattet af blandt andet nøgterne beregninger på brændselsbesparelse og miljøforurening.


Fat i 930.000 danskere 

Kampagnen og skrotningsordningen satte i dén grad fut i brændeovnsejernes økonomiske overvejelser og miljøbevidsthed. På under et år registrerede Miljøstyrelsen over 20.000 skrotninger, som delvist kan tilskrives solide kommunikative resultater. Engagerende opslag og konkurrencer nåede over 930.000 danskere på Facebook, mens en datadrevet PR-indsats gav over 200 medieomtaler.

Kampagnen løb fra 1. januar til 20. maj 2016.

Læs mere på Renrøg.dk

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Uffe Lyngaee
Direktør