Radikalisering kan ske gradvist eller pludseligt, hvor et menneske i stigende grad får ekstreme holdninger og støtter ulovlige eller voldelige handlinger. Det kan være en svær udfordring at håndtere for forældre, venner og fagpersoner. Heldigvis kan radikalisering stoppes.

 
Oplysning og synliggørelse

For et projekt på tværs af Københavns og Aarhus Kommune samt Østjyllands Politi har Publico stået for en kampagne om synliggørelse af en ny national hotline mod radikalisering. Her kan pårørende ringe for at få råd og vejledning til, hvad de kan gøre, hvis de er bekymrede for én, der er ved at blive radikaliseret. 

Med en tryg og tillidsvækkende tone skulle Publicos kampagne skabe et alternativ til det dramatiske og ensporede (medie)billede, der er af radikalisering af unge. Kampagnen løb fra medio oktober til medio december 2016 og blev vist for over 400.000 personer ved hjælp af videoannoncering.

Se kampagnen på www.antiradikalisering.dk

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Uffe Lyngaee
Direktør