At gå fra start-up til at indgå i en stor koncern kræver en ny retning og fundament. Publico har hjulpet HR-software-virksomheden Emply med at finde den rette brand-positionering, så Emply sikrer sig et stærkt ståsted i markedet.

 

Emply tilbyder et HR-system med visionen om at skabe bedre arbejdsgange ved at automatisere og strømline arbejdsprocesserne for både HR, ledelse og medarbejdere. I en branche, hvor alt går mod automatisering, er det vigtigt at indtage en særlig position, der sikrer et stærkt fundament for forretningsstrategien og differentiering fra konkurrenterne. 

Efter Emply blev opkøbt af Lessor Group i 2021, blev arbejdet med en ny brand-position og en skarpere målgruppeforståelse sat i gang – med Publico som partner.

Sådan løste vi opgaven

Samarbejdet blev indledt med at stille spørgsmålet: Hvorfor skulle jeg som kunde vælge Emply frem for et andet HR-system?  Besvarelsen af det spørgsmål kræver en klar defineret ’vinderzone’: Sweetspot mellem Emplys værditilbud og det, kunderne (= personas) efterspørger – tilpas differentieret fra konkurrenterne.  

Med det mål for øje kastede Publico sig over en grundig analysefase, der bestod af kvalitative interviews med udvalgte medarbejdere og 15 kunderepræsentanter i to kundepersona-kategorier, en konkurrentanalyse samt en kvantitativ markedsundersøgelse blandt 100 HR-chefer og -konsulenter. Alt sammen for at forstå Emplys kunder, forretning og udfordringer.

På baggrund af indsigterne faciliterede Publico en workshop hos Emply, hvor vi i fællesskab kvalificerede analysens input til både positionering og personas.

Resultatet blev et katalog med beskrivelser af Emplys nøglepersonas, herunder budskaber, kanaler og temaer, som gør det nemmere for Emply at være proaktive og transparente i deres kommunikation. Den ønskede positionering blev udformet i et framework indeholdende markedsposition, brand-promise, brand-drivers samt en ultraskarp kernefortælling for at give strategisk retning og den nødvendige kant, så Emply skiller sig ud fra mængden.

Resultater 

Efter Publico gik ud ad døren i slutningen af 2022, har Emply selv givet deres brand-promise og personas luft under vingerne. Det gennemsyrer kommunikationen både internt gennem uddannelse og træning af medarbejdere og eksternt gennem blandt andet inbound-kampagner og content marketing – nu med de rette budskaber på de rette kanaler til de rette personas. Og arbejdet har heldigvis givet Emply et stærkt fundament:

– Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Publico i forbindelse med udviklingen af vores personas og positionering. Vi har fået en meget bedre forståelse for vores målgruppe, og hvordan vi skal kommunikere til den. Og så har samarbejdet givet os værdifulde indsigter i, hvor vi står stærkt på markedet, og hvilke budskaber vi skal fokusere på i vores kommunikation, siger Rikke Jensen, Content Specialist i Emply og Lessor Group.

Kontakt Mie Kjær, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Mie Kjær
Kommunikationsrådgiver