Cryos er verdens største sædbank med leverancer til mere end 100 lande, og siden 1987 har banken hjulpet kvinder med at gå fra babydrøm til drømmebaby. Cryos International opererer i en branche, hvor ekstern kommunikation skal balancere mellem emnerne etik, politik og forretning. Derfor er det vitalt for Cryos International at have en solid PR-strategi.

 
Presseindsats og medietræning

Publicos fornemmeste opgave for Cryos International – Denmark er at rådgive dem i, hvordan PR aktivt kan understøtte deres forretningsmål. Derfor faciliterer vi løbende medierådgivning for Cryos, vi udarbejder presseindsatser, der består dels af proaktive pressepitches og udformningen af pressemeddelelser, men også i en strategisk fastlæggelse af kursen for indsatsen, altså selve PR-strategien. 

En del af Publicos arbejde har blandt andet bestået i at skabe øget kendskab til og synlighed omkring æg- og sæddonation samt at rekruttere nye donorer. Fundamentet for rekrutteringsindsatsen var en befolkningsanalyse af barrierer for at melde sig som donorer. Resultaterne heraf dannede grundlag for en landsdækkende presseindsats, som bestod af både tekstproduktion, pitch og distribution. Den efterfølgende afrapportering viste, at indsatsen havde affødt 20 omtaler i landsdækkende medier på blot én uge.

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen.
Kontakt
Uffe Lyngaae
Direktør