Blog

Vækst: Rekordregnskab i Publico

Publico realiserede i regnskabsåret 2017-2018 en vækst i bruttoresultatet på 12 pct. og det 17. positive regnskab på stribe.

GAZELLE-VÆKST: 2017-2018 blev endnu et glimrende regnskabsår for Publico. Det 17. i træk med sorte tal på bundlinjen. Rekordomsætning, vækst, loyale kunder og fornuftig indtjening i et år fuld af faglige udfordringer. What's not to like?

regnskabstal_2017-2018_1

Udpluk fra ledelsesberetningen

Publico realiserede i 2017-2018 sin hidtil højeste nettoomsætning (15,7 mio.), hvilket er en vækst på 7 pct. sammenlignet med året før. Bruttoresultatet på 10,8 mio. kr. er øget med 12 pct. ift. 2016-2017.  Driftsresultatet på 1,4 mio. kr. før skat, der er på niveau med året før, dækker over et lidt bedre skygge-resultat, idet der før regnskabsafslutning er udbetalt 140 t. kr. i overskudsbonus til medarbejderne i Publico. Ledelsen anser både bruttoresultat og driftsresultat som tilfredsstillende. Vi har præsteret vækst og stabil indtjening på et konkurrencepræget konsulentmarked for kommunikation, samtidig med at vi har investeret tid og penge i vores egen kompetence- og forretningsudvikling.

Summa summarum: 2017-2018 var et godt år, uden at der er tale om træer, der vokser ind i himlen. Vi nåede lige nøjagtig vores budgetmål for dækningsbidrag, hvorimod både top- og bundlinje landede lidt under målene. Så vi har taget fat på 2018-2019 med masser af sult og ærgerrighed. Vi er på sporet af vores målsætning om at omsætte for 20 mio. kr. i 2020. Men det kommer bestemt ikke af sig selv.

regnskabstal_2017-2018_2

Udvikling i marked og forretning

Der er fortsat medvind på markedet for kommunikationsbureauer generelt – og for Publico i særdeleshed. Dels øger mange virksomheder deres marketing- og kommunikationsbudgetter, dels vokser PR-bureau-kategorien på bekostning af andre bureautyper. Publico har desuden fået opbygget en bredt sammensat portefølje af offentlige og private kunder, hvoraf ingen kunde fylder mere end 8 pct. af vores samlede forretning. Mange kunder udvider samarbejdet med os, og vi modtager uopfordrede henvendelser fra stadig flere virksomheder. Publico har loyale kunder og er desuden blevet mere kendt i markedet.

Forventninger

Med en fornuftig økonomi, en stærk ordrebeholdning, mange nye kunder, flere nyansættelser og en betydelig markedsmæssig medvind forventer vi i 2018-2019 at øge såvel nettoomsætning som bruttoresultat og driftsresultatet ift. 2017-2018.