Blog

Udbud: Erhvervsstyrelsen på Publicos kundeliste – igen

Erhvervsstyrelsen har udvalgt Publico til at producere og afvikle en kampagne om landets otte erhvervsfyrtårne. Formålet er at sikre et bredt kendskab til og anerkendelse af Socialfonden Plus og Regionalfondens virke i hele Danmark.

Tidligere på efteråret gennemførte Erhvervsstyrelsen et mini-udbud blandt en række bureauer og valgte Publico til at varetage en filmbaseret kampagne om Danmarks 8 erhvervsfyrtårne. Kampagnen skal præsentere det enkelte erhvervsfyrtårns vision og formål samt understøtte og formidle effekten af fondenes investeringer i Danmark.

Målgruppen er den brede offentlighed, herunder særligt SMV’er, der kan have udbytte af at deltage i aktiviteter hos et af erhvervsfyrtårnene.

Vores tag på opgaven
Kampagnen er centreret om 8 case-film med små og mellemstore virksomheder, der allerede har benyttet sig af mulighederne hos et erhvervsfyrtårn. Filmene skal fortælle om SMV’ernes konkrete udbytte, pege på de langsigtede forretningsmuligheder inden for området og øge SMV’ers generelle kendskab til og interesse for erhvervsfyrtårnene.

Vores take har været på de personlige fortællinger om SMV’ernes konkrete udbytte af erhvervsfyrtårnene for på den måde at skabe en kampagne med størst mulig identifikation og opmærksomhed hos målgruppen.

Da kampagnen både skal udrulles på SoMe og web, leverer vi to versioner af hver film: En lang film på 1,5-2,0 minutter til brug på LinkedIn og hjemmeside samt en kortere version på ca. 20-30 sekunder til Instagram og Facebook. Klik ind og se de lange versioner her.

Vi glæder os over det gode samarbejde og ser frem til at følge kampagnen til dørs her i november og december. 

Se vores tidligere samarbejder med Erhvervsstyrelsen her og her