Blog

Mini-udbud: Erhvervsstyrelsen valgte Publico til EU-kampagne

Publico skal i gang med at udvikle en kampagne om EU’s strukturfonde i Danmark. Formålet er at løfte kendskabet til strukturfondene og bidrage til en positiv opfattelse af EU’s arbejde for samhørighed og udvikling.

EU's strukturfonde medfinansierer erhvervsudviklingsprojekter, som er målrettet små og mellemstore virksomheder i alle medlemslande. Formålet er at understøtte udviklingen af rammebetingelserne for SMV'er. Alligevel er kendskabet hos erhvervsaktive danskere til EU’s strukturfonde, Regionalfonden og Socialfonden, særdeles lavt - og har igennem en periode været faldende.

Læs mere om EU's strukturfonde på Regionalt.dk

Derfor har Erhvervsstyrelsen gennemført et mini-udbud blandt kommunikationsbureauer for at vælge en samarbejdspartner til at udvikle og eksekvere en informationskampagne med fokus på oplysning om og positiv branding af EU’s arbejde for samhørighed og regional udvikling gennem Regionalfonden og Socialfonden.

Mini-udbudet er faldet ud til Publicos fordel: Vi har vundet opgaven og er allerede i fuld gang med at udvikle kampagnen, der skal eksekveres på sociale medier og web her i efteråret 2019.

Facts om danske SMV'er og EU's strukturfonde:

  • 1.772 danske SMV’er har indtil nu (2014-2020-programperioden) været med i et regionalfondsprojekt.
  • 186 danske SMV’er har fået støtte fra Regionalfonden til at forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet.
  • Der er 1.318 private virksomheder, der har modtaget støtte til at få udarbejdet en vækstplan. Det forventes at medføre 350 nye vækstvirksomheder og 8.067 nye fuldtidsarbejdspladser.
  • 268 private virksomheder har modtaget støtte fra Regionalfonden med henblik på at fremme innovation. Som følge af indsatsen er der skabt 73 nye innovative virksomheder.
  • 1.238 personer har etableret egen virksomhed efter at have været med i en iværksætterindsats støttet af Socialfonden.
  • Der er 1.603 personer, der har deltaget i inklusions-indsatsen under So-cialfonden. Der er 42 personer, der aktivt søger job som følge af indsatsen, og 334 er kommet i ordinær beskæftigelse.
  • Der er 3.946 unge, der har deltaget i socialfondsindsatsen, der sigter på at øge andelen med en erhvervsuddannelse. Der var 3.853 personer, der var startet på en erhvervsuddannelse, da de afsluttede deres projektdeltagelse og 35 havde gennemført en erhvervsuddannelse.
  • Virksomheder og deltagere er fordelt over hele Danmark – udviklings-projekterne kommer altså hele landet til gode.

Publico har tidligere for Erhvervsstyrelsen gennemført workshops om klar kommunikation i for strukturfondsprojekter. Se video herunder. 

 

Inbound marketing for B2B-virksomheder

Hent e-bogen, der giver dig et grundigt indblik i, hvordan du tiltrækker flere leads med godt indhold, lukker handlen og måler effekten.