Blog

Udbud: Miljøstyrelsen har valgt Publico til skrotnings-kampagne

Der forsvinder årligt 63.000 skrotbiler i Danmark. Det tal skal ned. Derfor har Miljøstyrelsen udbudt en kampagne om "Indsamlingsordning vedrørende biler". Gæt, hvem der vandt?

Der forsvinder cirka 63.000 skrotbiler årligt i Danmark. Miljøstyrelsen fik i analysen Udredning af skrotningsgodtgørelsens incitamentsstruktur (2016) afdækket en række udfordringer med den nuværende danske skrotningsordning.

De væsentligste udfordringer er følgende:

  • At det ulovlige marked står for 20-25 procent af alle skrotninger i Danmark. Det ulovlige marked omfatter biler, der ophugges ulovligt, eksporteres ulovligt, hvor der udbetales skrotningsgodtgørelse, uden bilen skrottes, og hvor der udbetales skrotningsgodtgørelse, når bilen skrottes, men ikke miljøbehandles korrekt.

  • At bilejerne har udfordringer med at levere skrotbilerne til registrerede autoophuggere. En stor andel af bilejerne sælger den skrotningsmodne bil til en aktør, som ikke behandler bilen miljømæssigt korrekt.

  • At autoophuggerne er bindeleddet for udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Det udfordrer skrotningsordningen, idet systemet til udbetaling af skrotningsgodtgørelser og forhindring af ulovlig behandling bygger på en stor tillid til de registrerede autoophuggere.

Der er ifølge analysen opstået en mindre gruppe af autoophuggere, som bevidst snyder, og som hidtil har haft en økonomisk fordel af at snyde. Selvom størstedelen af autoophuggerne administrerer ordningen korrekt, skal bare få autoophuggere misbruge ordningen før, der skabes usikkerhed om den.

For at forhindre snyd med skrotningsattesten peger analysen på, at en digitalt udbetalt skrotningspræmie vil løse en del af problemet. I 2015 blev det vedtaget, at kommunikationen mellem bilejer, ophugger og administrative myndigheder for skrotningsordningen fremover skal være digital. Det betyder blandt andet, at skrotningsattester fremover skal indberettes elektronisk og efter angivelse af NemID. Denne digitalisering giver mulighed for at foretage tjek af udbetalingerne og imødegå snyd.

Miljøstyrelsens formål med alle tre kampagner er, at skrotningsparate biler bortskaffes på en måde, så de hverken efterlades i eller skader miljøet. Desuden skal kampagne 1 og/eller 2 informere om den kommende digitalisering af skrotningsattesterne for at sikre en smidig overgang til det nye system.

Og vi kunne blive ved (med at citere fra vores +100 sider lange tilbud). Men essensen her er, at Miljøstyrelsen - efter en prækvalifikationsrunde med 5 bureauer - har valgt Publico som samarbejdspartner på informations-kampagnerne vedr. bilskrotning.

Ordren er på 1,6 mio. kr. med en option på yderligere 300 tkr. Vores største enkeltordre til dato. Bum.

Læs mere om baggrunden for kampagnen her