Blog

8 tips til at få mere værdi ud af din B2B e-mail marketing

E-mail marketing, Lead nurturing, Permission-indsamling, Nyhedsbrev, B2B, Content marketing. Vi gennemgår det hele her.

Du laver allerede e-mail marketing. Formentlig kvartalsvise nyhedsbreve. Du bruger sikkert Campaign Monitor, Mailchimp eller Apsis. Og så er den ged vel barberet.

Eller hvad?

Hvis du sidder i marketing eller kommunikation i en B2B-virksomhed og kan identificere dig med ovenstående, så er det måske værd at læse videre. I denne artikel får du 8 tips til at få mere værdi ud af din e-mail marketing. Du skal især spidse øjne, hvis du endnu ikke har fået styr på følgende teknikker og taktikker:

 • velkomst-flow
 • gen-udsendelse til ikke-åbnere
 • segmentering
 • nurturing-flows
 • permission-vækst
 • video
 • interaktive elementer
 • unsubscribe-overskud 
1) Velkomst-flow: Giv dine abonnenter en god oplevelse fra første e-mail

Hvis du laver e-mail-nyhedsbreve og endnu ikke har aktiveret en ordentlig, content-orienteret velkomst-serie, der udnytter den interesse, dine abonnenter har i det øjeblik, de signer up, så kan du godt komme i gang. Nu.

 

Campaign Monitor har lavet en overskuelig infografik med 10 ting, der ideelt set er inkluderet i den gode velkomst-e-mail.

8 tips for B2B-typer til at få mere værdi ud af e-mail marketing

I Publico forsøger vi naturligvis at tage mest mulig af egen medicin. Så herunder er vores egen velkomst-video til nye abonnenter på vores e-mail-nyhedsbrev.

Vores egen velkomst-mail, som videoen indgår i, kan du se, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

2) Gen-udsendelse til ikke-åbnere: Boost din åbningsrate uden ekstra arbejde

Hvis du kun udsender dine e-mail-nyhedsbreve én gang, er din åbningsrate lavere, end den burde være. Du skal blot trække en liste over abonnenter, som ikke har åbnet din seneste e-mail (i B2B er andel af ikke-åbnere typisk 60-80 pct. efter én udsendelse), og lave en gen-udsendelse til denne sub-liste, typisk med nyt emnefelt, men identisk indhold.

 
Dette enkle greb kan typisk løfte din samlede åbningsrate med 10-15 pct. Når en abonnent ikke har åbnet, er det jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at hun ikke gider høre fra dig. Måske ramte din første e-mail hende bare på en dag eller et tidspunkt med alt for mange møder og mails.

3) E-mail-segmentering: Brug din viden om abonnenterne klogt

Hvis din abonnent-liste er under 500, skal du bare springe over dette afsnit. Der skal være lidt kritisk masse, før det giver mening at kæle for listen med segmentering. Men uanset hvilken branche du er i, og hvad dine e-mail-nyhedsbreve handler om, så er relevans garanteret et nøgleord, når dine modtagere skal vurdere, om de gider bruge tid på dit indhold.

Og segmentering kan være én metode til at øge relevansen hos den enkelte modtager. Du kan segmentere på mange forskellige parametre. Herunder blot en stak eksempler:

 • Geografisk lokation (mindre relevant, hvis du kun har danske abonnenter)
 • Demografi (fx køn, alder etc. – mindre relevant i B2B)
 • Marked/branche
 • Klik- og åbningshistorik (hvis abonnent X har klikket meget på tema Y, så skal hun have indhold Z fremover)
 • Persona-profil (Marketing-Mary skal have andre historier end Salgs-Simon)
 • Selv-segmentering (du kan tilbyde abonnenterne mulighed for selv-segmentering; fx med fokus på forskellige temaer, frekvens etc. Det kan også foregå ubevidst (for abonnenten), hvis du segmenterer på de oplysninger, abonnenten giver dig ved sign-up – fx branche, titel, land etc.)

Ved hjælp af segmentering kan du producere mere relevant og dermed mere effektive e-mail-kampagner og -nyhedsbreve. Prøv at begynde med simpel segmentering – måske bare på emnefelt eller rækkefølge på historierne – og se, hvad det kan gøre for din åbnings- og klikstatistik.

Læs mere om segmentering i blog-artikel fra Campaign Monitor: Using list segmentation to increase engagement

4) Nurturing flows: Varm engagerede læsere op til leads

Nurturing flows er betegnelsen for den proces, der handler om automatisk udsendelse af en serie e-mails baseret på en handling (klik), modtageren har foretaget. Hermed kan du, hvis du tænker dine nurturing flows rigtigt, bygge en inbound marketing-maskine, der producerer leads, mens du drikker kaffe og liker kattevideoer. Teknikken nurturing flows (eller lead nurturing) er særligt udbredt inden for inbound marketing.

Læs mere i Marketos guide: The Definitive Guide to Lead Nurturing

5) Permission-vækst: Få flere abonnenter til dine e-mail-nyhedsbreve

Den hurtigste og nemmeste måde at nedbringe kontaktprisen og øge ROI på din e-mail marketing er at rekruttere nogle flere (relevante) abonnenter til det awesome indhold, du allerede laver.

6) Video: Brug video for hulan

Hvis du tjekker din klik-statistik, vil du vide, at video er et format, vi alle elsker. Næsten lige meget hvor ringe dine videoer er, vil du outperforme dine tekst-artikler, hvad klikrate angår. Så sæt i gang med video. Se et udsnit af de videoer, som Publico laver.

 
7) Interaktive elementer: Aktiver dine abonnenter

Det er vigtigt at give dine modtagere så mange muligheder for at interagere med indholdet i dine e-mails som muligt. Her tænker jeg ikke blot interaktion som “klik-på-artikel-link”. Jeg tænker video-playknapper, polls, surveys, knapper, konkurrencer, feedback-mulighed med mere.

Surveys er en af mine egne darlings. Ved at bede dine abonnenter svare på nogle (få) spørgsmål kan du blive klogere på deres præferencer, pain points og lignende, samtidig med at du generer unikt content til kommende udgivelser (se fx nedenstående eksempel fra en survey, vi har foretaget i Publico-panelet).

panel-snap.png

8) Unsubscribe-overskud: Sig pænt farvel

Et overset element i tjekket e-mail-kommunikation er unsubscribe-situationen. Altså der, hvor din abonnent faktisk har taget den tåbelige beslutning at give dig langefingeren for at få fred til at passe sit arbejde. Men selv den situation kan bruges til at sætte point ind på sympati-kontoen.

Den professionelle standard-variant er en formular (kan nemt laves i Campaign Monitor eller Mailchimp), hvor du spørger, hvorfor din indsats har fået fuck-fingeren. Den endnu mere overskudsagtige variant, som selvfølgelig ikke er for alle, indeholder et drys humoristisk selvironi. Det mest overskudsagtige eksempel på sidstnævnte er HubSpots “dating-video”, der rent faktisk fik mig til at gen-subscribe, selvom guderne skal vide, at HubSpot sender mange e-mails.

 

Derfor skal du bruge e-mail marketing: 7 gode grunde til, at e-mail marketing får din forretning til at vokse

Vil du vide mere om e-mail marketing og hvorfor du skal prioritere det i din virksomhed, så hent e-bogen.