Ydelsesside

Befolknings-
undersøgelser

Styrk datagrundlaget for din kommunikation med befolkningsundersøgelser. Vi spørger danskerne, hvad de mener om et konkret emne (relateret til din forretning) og veksler indsigten til klikbar kommunikation, en kavalkade af pressevinkler eller værdifuldt input til dit beslutningsgrundlag.

Hvorfor skal du udføre befolknings-undersøgelser?

Hvad mener danskerne? Og hvor mange af dem? Hvad får deres pis i kog? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt for dig og din virksomhed?

Jo, fordi statistik og viden om danskerne (eller et segment af dem) er et nyttigt fundament for at skærpe jeres kommunikation.

Befolkningsundersøgelser giver dig nemlig værdifuld markedsindsigt og nyt skyts til fx pressearbejdet. Tænk i emner, som din virksomhed gerne vil have på dagsordenen blandt særlige målgrupper – gerne med samfundsrelevans.

”En ny undersøgelse viser, at [indsæt noget relevant om din virksomhed]”. Du kan godt se det for dig allerede, ik’?

Men vent, der er mere end pressevinkler. Vores (klogeste) kunder vælger også befolkningsundersøgelser for at hente indsigt, der skaber fundamentet for at:

  • udvikle kommunikationsstrategi
  • undersøge potentiale i et nyt produkt
  • undersøge potentiale i et nyt segment.

Hvad er en befolkningsundersøgelse?

En befolkningsundersøgelse er en repræsentativ undersøgelse blandt danskerne – eller et segment af danskerne – ofte foretaget i panelerne hos nogle af de store analysehuse i Danmark.

Repræsentative stikprøver

Når vi udfører statistiske undersøgelser, render vi ikke land og rige rundt for at spørge hele befolkningen. I stedet tager vi repræsentative stikprøver.

At en undersøgelse er repræsentativ betyder, at stikprøven afspejler den fulde population på tværs af fx køn, alder og geografi. En stikprøve vil altid rumme en vis usikkerhed, men jo større stikprøve, desto lavere er den statistiske usikkerhed.

Det kan hurtigt blive teknisk, men hvis du tænder på statistisk sikkerhed, skal du vælge en stor stikprøve. Men der kan også være værdi i at vælge en mindre stikprøve, hvis du kan nøjes med tendenser frem for statistisk valide data. Du skal jo formentlig ikke bruge resultatet i din doktordisputats.

Hvordan går vi til opgaven?

Vi kan hjælpe med alt fra formuleringen af den første hypotese over design af undersøgelsen, formulering af spørgsmål til rapportering af konklusioner:

Tydeligt formål
Vores løsning tager altid udgangspunkt i formålet, så du får, hvad du har brug for.

Når formålet er soleklart, opstiller vi hypoteser og forskningsspørgsmål baseret på jeres behov. Hvis formålet fx er at skabe basis for pressevinkler, opstiller vi på forhånd en række mulige vinkler, som undersøgelsen potentielt kan understøtte.

Undersøgelsesdesign
Der ligger meget tankevirksomhed i at få sat en undersøgelse metodisk rigtigt op. Hvilke spørgsmål kan føre til relevant viden? Hvordan undgår man bias? Hvordan sikrer man, at spørgsmålene kun kan forstås på én måde?

Samarbejdspartnere 
Vi har en håndfuld gode samarbejdspartnere blandt de store analysehuse, hvorfra vi vælger den helt rigtige partner til den enkelte undersøgelse.

Vi samarbejder med blandt andre med SurveyXact om spørgeskemaværktøj og Analyse Danmark om de store, panelbaserede befolkningsundersøgelser. Opeepl er særligt velegnet til – lynhurtigt – at nå segmenter, der normalt er svære at nå.

Rapportering 
Når undersøgelsen er afsluttet, sammenfatter vi en rapport med konklusioner og klare anbefalinger.

Implementering
Vi hjælper gerne med at veksle indsigterne til pressehistorier, udvikling af kommunikationsstrategi, eksekvering af en pilotkampagne til et nyt segment eller noget helt fjerde.

Det er jo vores metier.

Giv Kristian et kald, hvis du har brug for input til befolkningsundersøgelser.
Kontakt
Kristian Østerby
Kommunikationsrådgiver