Når du har været igennem HubSpot-pakken, har du en nøglefærdig HubSpot-løsning, som er sat op og klar til brug. Du kan blandt andet bruge HubSpot til e-marketing, til at indsamle leads via indhold, som kunderne henter på websitet, til at registrere tilmeldinger til fysiske events og meget andet.

Du får også et pipelineværktøj, hvor du kan følge jeres salgstilbud gennem forskellige faser, indtil aftalen er lukket.

Medmindre andet er aftalt, står I selv for det strategiske forarbejde – herunder at fastlægge jeres målgrupper, kernebudskaber og indsatser. I står også selv for at udarbejde det indhold, der løbende skal udgives som en del af jeres marketingindsats.