Blog

Erhvervsstyrelsen valgte Publico til EU-kampagne

Erhvervsstyrelsen har valgt Publico som leverandør af en informationskampagne, der skal vise danskerne, at EU's grønne regionalfondsinvesteringer gør en positiv forskel i Danmark.

Erhvervsstyrelsen har gennemført et mini-udbud blandt en række bureauer og valgt Publico til at udvikle og eksekvere en video-baseret informationskampagne om grønne regionalfondsprojekter i Danmark. 

Kampagnens formål er at:

  • sikre et bredt kendskab til og anerkendelse af fondenes virke i hele Danmark
  • understøtte og formidle effekten af fondenes investeringer i Danmark
  • vise hvordan fonden også støtter grønne projekter

Kampagnens indhold: 7 video-cases om grønne projekter fra hvert sit erhvervshusområde – distribueret på SoMe og web – som fortæller, hvordan Regionalfonden skaber positive forandringer, der påvirker almindelige danskeres hverdag.

Målgruppen er den brede offentlighed, herunder særligt borgere med interesse for grøn, bæredygtig udvikling. 

Timing: Efteråret 2020.