Blog

Årsregnskab: Suverænt bedste resultat i 18 år

Publico realiserede i 2018-2019 sin hidtil højeste nettoomsætning (20 mio. kr.) og sit hidtil bedste resultat (2,5 mio. kr.). Recepten? Vi tager skam bare vores egen medicin.

Ofte er det kundernes finansielle resultater, vi hjælper med at kommunikere. Denne gang er det vores eget årsregnskab for 2018-2019, der er anledningen. Og selvom tallene er noget mindre end hos de fleste af vores kunder, så er vi alligevel pavestolte over den udvikling, vi er lykkedes med at fastholde igennem de seneste fem år. Siden 2015 har vi mere end fordoblet vores omsætning og antallet af kolleger på lønningslisten.

Publico-tal_2016-2020

NB: Som den opmærksomme læser vil bemærke, har vi været lidt friske at sætte vores budgetmål for 2019-2020 (markeret med hvid) ind sammen med de realiserede tal for de forgangne år. Mål skal jo helst være forpligtende. :-)

Rekordår på alle parametre


Vi har i 2018-2019 præsteret vores suverænt højeste nettoomsætning, vores bedste resultat og udbetalt næsten 600 tkr. i overskudsbonus (altså før driftsresultatet). 

I vores egen udlægning skyldes den positive udvikling flere faktorer:

  • Vi tager vores egen medicin: Vi holder seminarer, udgiver e-bøger, skriver blog-artikler, holder foredrag, annoncerer på sociale medier og bedriver i det hele taget vedholdende inbound marketing.

  • Vi agerer professionelt: Ja, nærmest overdrevent professionelt i forhold til, hvad vores beskedne størrelse egentlig berettiger til. Det handler eksempelvis om at få strategisk sparring til virksomhedens udvikling via en professionel bestyrelse. Det har desuden handlet om at arbejde seriøst med at tune vores lønsomhed, tidsstyring, ressourceudnyttelse, budgetlægning og pipeline-styring. 

  • Vi tager ledelse alvorligt. En del af vores professionalisering handler om noget så åbenlyst som ledelse. I en mindre ejerleder-virksomhed er det ikke nødvendigvis sådan - og har heller ikke altid været sådan hos os. Men med etableringen af et ledelsesteam i 2015 med bureauchef (økonomi, lønsomhed og ressourcestyring), udviklingschef (faglig udvikling og intern organisering) og kontaktchef (salg og key account management) har vi taget et syvmileskridt i Publicos udvikling. Igennem de seneste år har vi desuden indført en månedlig, anonym arbejdsglæde-måling, som jeg kan anbefale alle virksomheder at kopiere eller udvikle deres egen variant af. Denne måling har blandt andet gjort det muligt at fange mange potentielle problemer, før de har vokset sig for store.

arbejdsglæde_2018-2019

  • Digital marketing: I Publico er vi, i modsætning til mange af vores traditionelle PR-konkurrenter, gået all-in og har omfavnet digital marketing som en disciplin, vi skal mestre. Siden 2015 har vi investeret mere end 2.500 timer i at dygtiggøre os inden for inbound marketing og software-platforme som fx HubSpot. Det er vores oplevelse, at kunderne har belønnet os for denne satsning, og at dette også er en væsentlig faktor i vores succes.

  • Både offentlige og private kunder: Vi tror også på, at vores strategi om at satse på videnstærke organisationer på tværs af offentlig og privat sektor har været en væsentlig driver i vores stabile udvikling. Vi leverer rådgivning om og eksekvering af content & inbound marketing-løsninger til private B2B-virksomheder, samtidig med at vi udvikler strategier og kampagner til stat, forsyning og kommuner.

Resultatet i 2018-2019: 20 på toppen - 2,5 på bunden
Publico realiserede i 2018-2019 sin hidtil højeste nettoomsætning (20,1 mio.), hvilket er en vækst på 28 pct. sammenlignet med året før. Bruttoresultatet på 13 mio. kr. er øget med 21 pct. ift. 2017-2018.

Driftsresultatet på 1,9 mio. kr. før skat, der er det bedste resultat i bureauets historie, dækker over et endnu bedre skygge-resultat, idet der i forbindelse med regnskabsafslutning er udbetalt 596 t.kr. i overskudsbonus til medarbejderne i Publico.

I ledelsen anser vi både bruttoresultat og driftsresultat som meget tilfredsstillende. Vi har præsteret markant vækst og øget indtjening på et konkurrencepræget konsulentmarked for kommunikation, samtidig med at vi har investeret tid og penge i vores egen kompetence- og forretningsudvikling.

Hovedtal

18 positive årsregnskaber i træk
2018-2019 afspejler, at Publico er en sund virksomhed i positiv udvikling. Bureauet har nu afsluttet 18 årsregnskaber i træk med sorte tal på bundlinjen. Indtjeningen ligger på et niveau over gennemsnittet i PR-branchen, hvilket blandt andet skyldes en målrettet indsats for at forbedre lønsomheden. 

Udvikling i marked og forretning
Der er fortsat medvind på markedet for kommunikationsbureauer generelt – og for Publico i særdeleshed. Dels øger mange virksomheder deres marketing- og kommunikationsbudgetter, dels vokser PR- og kommunikationsbureau-kategorien på bekostning af andre bureautyper.

Publico har desuden fået opbygget en bredt sammensat portefølje af +50 offentlige og private kunder, hvoraf ingen kunde fylder mere end 10 pct. af vores samlede forretning. Mange kunder udvider samarbejdet med os, og vi modtager uopfordrede henvendelser fra stadig flere virksomheder og organisationer. 

Indekstal

Mål: 30 mio. kr. i 2022
På de indre linjer har vi hævet ambitionsniveauet og iværksat en ambitiøs vækststrategi, der indebærer en målsætning om at omsætte for 30 mio. kr. og beskæftige mindst 28 fastansatte konsulenter i 2022 som et delmål på vejen til 40 konsulenter, der omsætter for 48 mio. kr. i 2025.

En af de næste milepæle bliver at etablere kontor i København, hvor vi allerede henter næsten halvdelen af vores omsætning.

Med en fornuftig økonomi, en stærk ordrebeholdning, mange nye kunder, flere nyansættelser og en betydelig markedsmæssig medvind forventer vi i 2019-2020 at øge såvel nettoomsætning som bruttoresultat og driftsresultatet ift. 2018-2019.