Blog

Publico udnævnt til Gazelle-virksomhed 2018 og i 2019(!)

2016-2017 blev (også) et godt år i Publico. I perioden 2013-2017 har vi mere end fordoblet omsætningen, hvorfor vi nu kan kalde os Gazelle for anden gang.

Vi er stolte over at blive Gazelle i 2018. Da vi har skævt regnskabsår, gives Gazellen på baggrund af det regnskab, vi afsluttede 30. juni 2017. Old news. Men alligevel værd at glæde sig over og fejre. Især fordi vi allerede nu kan se frem til endnu en Gazelle i 2019(!).

regnskabstal_2017-2018_1

For at kunne kalde sig Gazelle skal man have haft vækst, positiv indtjening og have fordoblet sin nettomsætning eller sit bruttoresultat over en 4-årig periode. 

Læs mere om, hvad der skal til for at blive Gazelle-virksomhed

I perioden fra 2013/2014 til 2016/2017 har vi fordoblet bruttoresultatet fra 4,5 mio. kr. til 9,6 mio. kr. Derfor er vi udnævnt til Gazelle-virksomhed i 2018.  Og som det fremgår af tabellen ovenfor, kan vi allerede nu claime endnu en Gazelle-kåring i 2019, med mindre Børsen pludselig ændrer kriterierne. 

I perioden fra 2014/2015 til 2017/2018 har vi nemlig (også) fordoblet bruttoresultatet fra 5 mio. kr. til 10,7 mio. kr. Så det er da en klar fordel ved at have skævt regnskabsår: Vi kan tage forskud og fejre en fremtidig Gazelle allerede nu. :-)

Og hvad er det så, Gazelle-udviklingen skyldes?  

For Publicos vedkommende er der mange årsager til at vi har haft kontinuerlig medvind igennem de seneste 5-6 år. Herunder blot en håndfuld af de væsentligste:

  • Publico-teamet: Det er lykkedes at tiltrække og fastholde provinsens skarpeste, sjoveste og mest sympatiske kommunikations-team. Dette har virket selvforstærkende, således at vi fået stadig lettere ved at rekruttere de bedste og sødeste i branchen. Det kan kunderne godt lide.

  • Kommunikations-kompetencer: Vi er blevet markant dygtigere. I en spændende periode, hvor vi har omstillet os fra at være en tryksags-producerende virksomhed (70 pct. af omsætningen kom fra tryksager i 2010) til at være en content marketing-fokuseret virksomhed med et stærke digitale kompetencer (og 0 pct. tryksager i omsætningen i 2018!). 

  • Professionalisering: Vi har etableret et stærkt ledelsesteam med en bureauchef (økonomi og ressourcestyring), en udviklingschef (faglig udvikling og HR) og en kontaktchef (nysalg, mersalg og kundeoplevelse). Desuden har vi etableret en professionel bestyrelse med nogle af branchens klogeste hoveder. På de indre linjer har vi etableret bedre systemer og processer for onboarding, mentoring, lønsomhed, udvikling af kommunikations- og konsulentfaglighed med mere.

  • Kunde-loyalitet: Vi har været så privilegerede at få lov til at samarbejde med mange af vores kunder igennem mange år - flere igennem mere end 10 år. Det har gjort det muligt for os at udvikle forretningen og tiltrække nye kunder, samtidig med at de trofaste, faste kunder har hjulpet os med at holde maskinen kørende. I løbet af de seneste par år er vi gået fra at servicere ca. 20 kunder, til at vi i dag arbejder for ca. 50 forskellige kunder hver eneste måned.

  • Egen medicin: Når man lever af at lave content & inbound marketing for sine kunder, gør man det naturligvis også for sig selv - eller hvad? Ikke altid. Jeg kan i hvert fald nemt komme i tanke om en håndfuld konkurrenter, der glemmer at tage deres egen medicin. Men det gør vi ikke. Vi udkommer hele tiden. På bloggen, på seminarer, på netværks- og gå-hjem-møder, i nyhedsmails og som decideret content-guf. Og alle disse udkomster har helt klart medvirket til, at vi er blevet mere kendt i markedet, og at mere ny omsætning i dag kommer lettere til os.

  • Specialisering: Vi har specialiseret os i at hjælpe videnstærke virksomheder og organisationer med komplekse kommunikationsudfordringer. Det har givet et fokus i vores værditilbud, som markedet har responderet rigtig godt på.

  • Held & momentum: Nogle gange følger medvinden også bare den heldige. Og vi skal være ydmyge nok til at erkende, at de seneste års udvikling ikke alene skyldes, at vi har gjort det fantastisk. Det spiller også ind, at konkurrenter har haft modgang, og at fx én lidt tilfældigt landet case på kommune-branding førte til fire-fem nye kommune-kunder. Og den slags.

Vi glæder os til fejre os selv og andre Gazelle-virksomheder ved den lokale Gazelle-fest i Aarhus 7. november.

740x220_CM_header_gazelle2018_vers2