Ydelse

Informationskampagner

Hvorfor informationskampagner?

Hvis din organisations daglige kommunikation er et løb, er kampagnerne spurten.

Det er der, hvor du med en fokuseret indsats får mennesker til at gøre noget anderledes, end de gjorde i går. Eller hvor du ændrer deres syn på noget.  

Kampagnerne er en kraftanstrengelse, der kræver noget af din organisation. Men en veleksekveret kampagne kan skabe resultater, som I formentlig ikke ville have opnået med jeres normale kommunikationsindsats.

Hvad er en informationskampagne?

Der er egentlig ingen ben i at lave en effektfuld informationskampagne. I skal bare definere jeres mål, have et klart billede af, hvem I vil tale til, og så til sidst vælge, hvordan I vil nå jeres målgruppe.

At det alligevel ikke er helt enkelt, vidner den strøm af slatne, vage eller – endnu værre – usynlige eller ligegyldige kampagneindsatser, der løbende udkommer i Danmark. Din kampagne kan nemlig få et såkaldt banesår (et sår, der har dødelig virkning) i såvel analyse-og planlægningsfasen som i eksekveringsfasen.

Derfor arbejder vi i Publico ud fra nogle enkle principper, når vi udvikler kampagner:

  • Ingen resultater uden kendskab: Vi skal kunne se vores målgruppe tydeligt for os (”alle danskere” er ikke en målgruppe).

  • Alt er adfærd: Vi skal kende målgruppens adfærd og de væsentligste barrierer for at ændre den.

  • Vi sætter ambitiøse og realistiske mål: Verden skal være anderledes, når vi har gennemført kampagnen. Men vores forventninger og mål skal selvfølgelig være afstemt efter indsatsen og ressourcerne.

  • Kampagnen skal skabe en følelse: Man flytter ikke adfærd eller holdninger ved at give folk, hvad de er vant til. 

Hvad består en informationskampagne typisk af?

informationskampagner

Typisk består vores kampagneløsning af:

Analyse
Jeres informationskampagne kommer med statsgaranti til at skuffe, hvis I forsømmer at få den bedst mulige forståelse af det problem, som kampagnen skal løse. I analysefasen søger vi blandt andet svar på:

  • Hvad er problemet, som vi skal løse?
  • Hvem taler vi til (målgruppe)?
  • Hvordan er målgruppens adfærd i dag, og hvilke væsentlige barrierer er der for at ændre den?

Kampagnestrategi
Når vi har en god forståelse af vores udfordring, lægger vi den overordnede kampagnestrategi. Her fastsætter vi kampagnens:

  • Mål
  • Budskaber
  • Målgrupper

Konceptudvikling
Det er nu, kreativiteten skal have frit løb, så vores mål og budskaber kan omsættes til en informationskampagne, der rører målgruppen. Her skal tænkes vildt, stort og vanvittigt, før vi til sidst vælger den bedste kreative idé.

Design og layout
Nu tager kampagnen form og bliver omsat til tekst, lyd og (ofte levende) billeder.

Plan og eksekvering
Man kan have verdens bedste informationskampagne, der alligevel munder ud i ingenting, hvis man ikke har en velgennemtænkt plan for, hvordan kampagnen skal nå ud til målgruppen. Her omsætter vi vores viden om målgruppen til aktiviteter på netop de medieplatforme, hvor vi bedst når dem.

Cases

CASE_Renrog-1

Case: Kampagne om brændeovne

Miljøstyrelsen lancerede i slutningen af 2015 en skrotningsordning for brændeovne fra før 1990. Publico tilrettelagde og eksekverede den ledsagende informationskampagne under titlen Ren Røg.

erst2-2

Case: Erhvervsstyrelsen

For Erhvervsstyrelsen har vi målt effekten af en en landsdækkende kampagne om til EU’s strukturfonde. Læs mere her.

Giv Liv et kald, hvis du har brug for input til jeres informationskampagne
Kontakt
Liv Soelberg Andersen
Udviklingschef & kommunikationsrådgiver