Ydelser

Kommunebranding

De bedste kommunebrands har én ting til fælles: De væsentligste målgrupper og budskaber er prioriteret – og resten er skåret fra. En kommune, der påstår at have alt til alle, har reelt ingenting til nogen.

Hvorfor er kommunebranding vigtigt?

Den gode nyhed er, at din kommune allerede har et brand. Dens brand er nemlig hverken mere eller mindre end omverdenens opfattelse af jer.

Tusindkroners-spørgsmålet er naturligvis: Er I tilfredse med det billede, som omverdenen har af jer?

Kommunebranding begynder lige der, hvor en kommune ønsker at ændre ved specifikke målgruppers opfattelse eller kendskab til området.

Hvad er kommunebranding?

Vi har efterhånden stor erfaring i at hjælpe kommuner med at ”finde ind til sig selv”. Og vi kan se, at de bedste kommunebranding-strategier formår at:

  • skabe en klar og appellerende kernefortælling
  • give kommunen et enkelt styringsredskab for kommunikationen
  • samle indbyggere, erhvervsliv og foreninger som ambassadører for fortællingen.

Selvom kommuner er forskellige, tror vi i Publico alligevel på nogle principper for den gode kommunebranding:

Ingen kommunebranding uden fravalg
”Vi er kommunen, der har det hele, til dig, der er alle steder i livet”. Det er ikke en strategi, hvis I ikke vælger noget fra. 

Analysefasen er en del af forankringen
Ud over at give input til strategien har workshops, borgermøde og konferencer også det klare formål at få så mange fra kommunen som muligt samlet i samme rum. Det giverbedre forankring af strategien.

Sådan går vi til opgaven

Når Publico arbejder med kommuners brands, bruger vi typisk følgende redskaber:

Analyse
Al kommunebranding begynder med at få den bedst mulige forståelse af det billede, som omverdenen har i dag af kommunen. Derfor handler analysen om at tale med mennesker – mange mennesker. Ved hjælp af kvalitative interviews eller surveys. Vi vil typisk gerne vide to ting:

  1. hvordan er kendskabet til og opfattelsen af kommunen i dag?
  2. hvad er kommunens oplevede styrker og svagheder?

Fordi opfattelsen af et sted ikke kun bestemmes af ord, men også af handlinger, skal analysen også afdække områder, hvor der er et misforhold, mellem hvad kommuner siger, og hvad omverdenen opfatter, at kommunen gør.

Inddragelse og samskabelse
Analysearbejdets resultater er det hudløst ærlige spejl, vi holder op for kommunen. Spejlbilledet knuser måske endegyldigt illusionen, om at man er ung, spændstig og hip, men det afslører måske smilerynker eller andre sympatiske træk, der kan bygges videre på.

Med et klart billede af kommunens nuværende brands styrker og svagheder begynder arbejdet med at formulere en strategi for kommunens brand fremadrettet.

Her skal borgerne, foreninger, erhvervsliv og politikere på banen – jo flere, der får mulighed for at bidrage, desto større sandsynlighed for at kommunebranding-indsatsen lykkes.

Kommunebranding-strategi
Her begynder den svære opgave med at vælge fra. De bedste kommunebranding-strategier er nemlig kendetegnet ved at turde prioritere de væsentligste målgrupper og budskaber. En kommune, der påstår at have alt til alle, har reelt ingenting til nogen.

Plan og eksekvering
Når kommunebranding-strategien er på plads, begynder arbejdet med at fortælle og vise målgruppen, at de enten:

  1. har en forkert opfattelse af kommunen eller
  2. ikke kender området godt nok.

Her skal den gode kommunebranding-strategi løbende give svar på, hvem vi taler til, hvad vi siger til dem, og hvor vi siger det. 

Kommunebranding-cases

ringstedkommune_top_01_

Case: Midt i muligheder med Ringsted Kommune

Gennem analyser og kendskabsmålinger har Publico kortlagt målgruppens viden og behov og udviklet en målrettet bosætningskampagne med fokus på de styrkepositioner, som Ringsted Kommune tilbyder, og som målgruppen finder attraktive.

vordingborgkommune_top_01_

Case: Bosætningsindsats for Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommunes 385 kilometers kyststrækning indbyder til et hav af muligheder, hvis du spørger os. Og det var netop, hvad kommunen gjorde i foråret 2021, hvor de kom til Publico med et ønske om at tiltrække flere tilflyttere.

Giv Liv et kald, hvis du har brug for input til jeres kommunebranding
Kontakt
Liv Soelberg Andersen
Udviklingschef & kommunikationsrådgiver